Tadeusz Różewicz „Ocalony” - analiza utworu

Odsłon: 4 Ocen: 1  (0 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę i interpretację wiersza „Ocalony” autorstwa Tadeusza Różewicza. Utwór nawiązuje do osobistych doświadczeń poety, którego pokolenie na zawsze zostało naznaczone tragedią II wojny światowej, wojna zostaje określona mianem „rzezi”. Wypracowanie porusza wszystkie najważniejsze wątki. Całość poparta cytatami zawiera 312 słów.

Wyświetl

Tadeusz Różewicz „Lament” - analiza utworu

Odsłon: 8 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę i interpretację wiersza „Lament” autorstwa Tadeusza Różewicza. Utwór ukazuje tragedie młodego człowieka, któremu przyszło żyć w realiach wojny. Podmiot liryczny możemy utożsamić z poeta to on w formie modlitwy zwraca się do świata i Boga. Modlitwa ta ma jednak swoisty charakter. Wypracowanie porusza wszystkie najważniejsze wątki. Całość poparta cytatami zawiera 378 słów.

Wyświetl

Życie jako teatr według Wisławy Szymborskiej - wypracowanie maturalne

Odsłon: 11 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie prezentuje głęboką myśl filozoficzną i egzystencjalną ukrytą w poezji Wisławy Szymborskiej. Życie ludzkie jawi się jako swoisty teatr a człowiek niedoskonały aktor próbujący jak najlepiej odegrać swą rolę. Na potrzeby realizacji tematu wykorzystano wiersze: „Zdumienie”, „Bufo”, „Życie na poczekaniu”. Całość poparta cytatami zawiera 682 słowa.

Wyświetl

” Życie na poczekaniu” Wisława Szymborska analiza utworu

Odsłon: 28 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza „Życie na poczekaniu” autorstwa Wisławy Szymborskiej. W wierszu tym bardzo wyraźny jest motyw literacki zwany „theatrum mundi” . Życie ludzkie jawi się jako swoista sztuka w której każdy odgrywa nie do końca znaną przez siebie rolę. Wypracowanie poparte cytatami zawiera 300 słów.

Wyświetl

”Zdumienie” Wisława Szymborska analiza utworu

Odsłon: 56 Ocen: 2  (100 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza „Zdumienie” autorstwa Wisławy Szymborskiej. W swej tematyce porusza on rozważania egzystencjalne, dotykając ponadczasowego pytania- jaki jest sen bytu? Czy wszystko co nas otacza to jedynie przypadek, czy przeznaczenie? Wypracowanie poparte cytatami zawiera 307 słów.

Wyświetl

”Buffo” Wisława Szymborska analiza utworu

Odsłon: 37 Ocen: 2  (100 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza „Buffo” autorstwa Wisławy Szymborskiej. Zwrot zawarty w tytule dosłownie oznacza „komiczny lub błazeńskie”, poetka tymi słowami określa ludzkie życie jawiące się jako teatralna gra. Wypracowanie poparte cytatami zawiera 301 słów.

Wyświetl
1 2

3

4 5

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie