„Druga natura” Stanisław Barańczyk- interpretacja

Odsłon: 30 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza Stanisława Barańczyka pt. ”Druga natura”. Podmiot liryczny to emigrant wygnaniec w którym budzą się przeróżne uczucia. W wypracowaniu dokładnie omówiono wymowę i konteksty utworu. Całość poparta jest stosownymi cytatami i zawiera 327 słów.

Wyświetl

Filozofia Horacego ukryta w poezji, wypracowanie

Odsłon: 0 Ocen: 0 

test W poniższym wypracowaniu ukazano filozofię Horacego, antycznego poety. Swoje zamysły i spostrzeżenia autor przekazuje poprze pieśni. Należy zaznaczyć, że Horacy umiejętnie łączy ze sobą dwa nurty: stoicyzm i epikureizm. Aby udowodnić te stwierdzenia powołano się na wiersz „O co poeta prosi Apollina”. Wypracowanie może również stanowić osobna analizę wiersza. Całość zawiera 442 słowa.

Wyświetl

Lament świętokrzyski – omówienie utworu, wypracowanie

Odsłon: 4 Ocen: 0 

test W poniższym wypracowaniu dokonano analizy i omówienia działa zatytułowanego Lament świętokrzyski. Ten średniowieczny utwór należący do liryki lamentacyjnej stanowi jeden z zabytków języka polskiego. Tematyka natomiast została zainspirowana słynnym motywem Staber Mater Delorsa z Nowego Testamentu. W wypracowaniu szczegółowo omówiono wszystkie najważniejsze wątki. Całość zawiera 312 słowa.

Wyświetl

„Dzieje Tristana i Izoldy” – średniowieczny romans miłosny, wypracowanie

Odsłon: 13 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie zawiera szczegółową analizę i omówienie wielkiego średniowiecznego romansu zatytułowanego „Dzieje Tristana i Izoldy”. Utwór ukazuje miłość jako uczucie dominujące i niszczące potrafiące przyćmić wszelkie inne wartości. To właśnie ten uniwersalny i ponadczasowy temat przyczynił się do rozsławienia dzieła. Wypracowanie zawiera 546 słów.

Wyświetl

Bogurodzica- analiza treści i budowy utworu, wypracowanie

Odsłon: 1 Ocen: 0 

test W poniższym wypracowaniu dokonano omówienia wymowy artystycznej, historii i budowy leksykalno - składniowej Bogurodzicy. To pieśń religijna stanowiąca bezsporny zabytek języka polskiego. Samodzielna analiza jest jednak wyjątkowo trudna ze względu na szereg występujących w dziele archaizmów. W tekście omówiono wszystkie zagadnienia w oparciu o stosowne przykłady. Całość zawiera 442 słowa.

Wyświetl

„Satyra na leniwych chłopów”- omówienie utworu, wypracowanie

Odsłon: 6 Ocen: 0 

test W poniższym wypracowaniu dokonano analizy i omówienia średniowiecznego utworu zatytułowanego „Satyra na leniwych chłopów”. Bardzo istotną informacją jest fakt, że wiersz stanowi jeden z zabytków staropolskiej poezji świeckiej, który jako jeden z niewielu zachował się w całości. To również jedyna tak dobrze znana satyra pochodząca z tego okresu. Analiza dzieła została poparta stosownymi cytatami. Całość zawiera 364 słowa.

Wyświetl
3 4

5

6 7

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie