Porównanie wierszy „Koniec wieku XIX „ Tetmajera i „Kowal” Staffa – wypracowanie

Odsłon: 53 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie stanowi porównanie dwóch znaczących utworów z epoki Młodej polski „Koniec wieku XIX „ Tetmajera i „Kowal” Staffa. w okresie tym wybuch I wojny światowej oraz wzbierający na sile dekadentyzm kreował pełne pesymizmu i rezygnacji postrzeganie świata. Oba wiersze odnoszą się właśnie do tych czasów należy jednak zauważyć, że całkiem odmienne traktują temat. Wypracowanie zawiera 664 słów.

Wyświetl

Bogurodzica” i Lament Świętokrzyski”- porównanie - wypracowanie

Odsłon: 15 Ocen: 3  (67 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi porównanie dwóch zabytków języka polskiego „Bogurodzicy” i „Lamentu Świętokrzyskiego”. Do podobieństw z pewnością należy zaliczyć czas powstania, uniwersalność i ponadczasowość tematyki dzieł. Szczegółowa analiza pozwala jednak wskazać liczne różnice. W tekście dokonano szczegółowego porównania. Całość zawiera 615 słów.

Wyświetl

Cyprian Kamil Norwid „Dziecko i krzyż” analiza utworu

Odsłon: 19 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę utworu Cypriana Kamila Norwida pod tytułem „Dziecko i krzyż”. To swoisty liryk- parobola, prezentujący filozofię autora. Tytułowe dziecko żyje w bardzo realnym świecie musi jednak zmienić swe postrzeganie świata w wyniku słów ojca. W wypracowaniu zaprezentowano sylwetkę autora, omówiono dzieło. Całość zawiera 314 słów.

Wyświetl

Cyprian Kamil Norwid „Fortepian Szopena” analiza utworu

Odsłon: 42 Ocen: 1  (100 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę wiersza Cypriana Kamila Norwida pod tytułem „Fortepian Szopena”. Tytuł dzieła jedynie pozornie nawiązuje do ostatnich chwil życia Fryderyka Chopina w rzeczywistości bowiem jest to refleksja nad znaczeniem sztuki w świecie zdominowanym przez zło. W wypracowaniu podano wszystkie najważniejsze wątki i motywy. Całość zawiera 350 słów.

Wyświetl

Adam Mickiewicz „Sonety krymskie”- analiza utworów

Odsłon: 1 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę „Sonetów krymskich” autorstwa Adama Mickiewicza. Całość wskazuje na wybitne połączeni ze sobą w jedną całość romantycznych zainteresowań orientalizmem i egzotyzmem w które wplata historię romantyczną o mistycznych znamionach. W tekście podano wszystkie najważniejsze wątki i motywy. Całość zawiera 308 słów.

Wyświetl

Adam Mickiewicz „Śmierć pułkownika”- analiza utworu

Odsłon: 35 Ocen: 6  (67 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę wiersza Adama Mickiewicza pod tytułem „Śmierć pułkownika”. Dzieło należy określić jako lirykę narracyjną odznaczająca się prezentacją danej historii, opowiadania z punktu widzenia osoby, która znajduje się poza planem zdarzeń. W tekście podano wszystkie najważniejsze wątki i motywy . Całość zawiera 304 słów.

Wyświetl

1

2 3 4 5

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie