Najważniejsze terminy literackie i pojęcia- romantyzm, ściąga

Odsłon: 10 Ocen: 4  (100 %)

test Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoką romantyzmu. Wyjaśniono następujące terminy: ballada, burza i napór, dramat romantyczny, egzotyzm, elegia, folklorystyka, gawęda szlachecka, gotycyzm, groteska, historiozofia, historycyzm, idealizm, ironia romantyczna, liryka maski lub roli, lucyferyzm, mała ojczyzna, mesjanizm polski, mistycyzm, motto, oda, oniryzm, ontologia, orfizm, osjanizm, poemat dygresyjny, powiesć epistolarna, powieść poetycka, profetyzm, prometeizm, regionalizm, sonet, synkretyzm, teodycea, tyrteizm, wallenrodyzm, winkelriedyzm. Całość może posłużyć jako gotowa ściąga lub sprawdzian. Tekst zawiera 903 słowa.

Wyświetl

Najważniejsze terminy literackie i pojęcia- oświecenie, ściąga

Odsłon: 0 Ocen: 1  (100 %)

test Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoka oświecenia. Wyjaśniono następujące terminy: bajka, bajka narracyjna, bajka epigramatyczna, satyra, poemat heroikomiczny, sielanka, powieść utopijna, powieść epistolarna, powiastka filozoficzna, paszkwil, komedia obyczajowa, komedia polityczna, poemat opisowy, racjonalizm, empiryzm, ateizm, deizm, sensualizm. Całość może posłużyć jako gotowa ściąga lub sprawdzian. Tekst zawiera 703 słowa.

Wyświetl

Najważniejsze terminy literackie i pojęcia- renesans, ściąga

Odsłon: 3 Ocen: 1  (0 %)

test Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoka renesansu. Wyjaśniono następujące terminy: dialog, dramat, dramat szekspirowski, drukarstwo, figlik, fraszka, humanitas, mecenat, nowela, pieśń, sielanka, sonet, tren. Całość może posłużyć jako gotowa ściąga lub sprawdzian. Tekst zawiera 623 słowa.

Wyświetl

Najważniejsze terminy literackie i pojęcia- barok, ściąga

Odsłon: 10 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoka baroku. Wyjaśniono następujące terminy: alegoria, anafora, antyteza, elipsa, epifora, gawęda, gongoryzm, gradacja, hiperbola, inwersja, konceptyzm, kontrast, marinizm, oksymoron, pamiętnik, peryfraza, poezja sowizdrzalska, sarmatyzm, vanitas. Całość może posłużyć jako gotowa ściąga lub sprawdzian. Tekst zawiera 726 słowa.

Wyświetl

Literatura i sztuka współczesna – najważniejsze hasła epoki

Odsłon: 6 Ocen: 1  (100 %)

test Poniższe wypracowanie prezentuje najważniejsze terminy związane z epoką współczesną. Wyjaśniono następujące hasła: behawioryzm, dramat groteskowy, everyman, katastrofizm generacyjny, literatura emigracyjna, literatura faktu, neoklasycyzm, pokolenie apokalipsy spełnionej, pokolenie Kolumbów, pokolenie Współczesności, pokolenie nowej Fali. Całość może posłużyć jako sprawdzian z wiadomości lub gotowa ściąga. Tekst zawiera 458 słów.

Wyświetl

Kierunki i gatunki literackie dominujące we współczesności

Odsłon: 4 Ocen: 1  (100 %)

test Poniższe wypracowanie prezentuje najważniejsze terminy związane z epoką współczesną dominującymi w niej kierunkami i gatunkami literackimi. Wyjaśniono następujące hasła: postmodernizm, powieść paraboliczna, powieść produkcyjna, powieść środowiskowa, pryszczaci, reinterpretacja, turpizm, weryzm, wiersz biały, wiersz wolny. Całość może posłużyć jako sprawdzian z wiadomości lub gotowa ściąga. Tekst zawiera 429 słów.

Wyświetl

1

2 3 4 5
Test - hit tygodnia
Reklama.
Najnowszy test.
Najnowszy test
Krótki test sprawdzający wiedzę na temat słowników w języku Python. Wszystkie pytania dotyczą Pythona w wersji 3. Więcej

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie