Bardzo łatwe słownictwo angielskie

Odsłon: 199 Ocen: 95  (73 %)

test Bardzo łatwe słownictwo angielskie (vocabulary). Prawie 1500 słów, których Polak może nauczyć się błyskawicznie, nawet jednego dnia. Słowa  podzielone są na kategorie z objaśnieniem zasady i bazują na polskim leksykonie. Przykłady: complication - komplikacja, calculation - kalkulacja, elimination - eliminacja, ammunition - amunicja, combination - kombinacja, papssion - pasja, ideal - idealny, formal - formalny, universal - uniwersalny, loyal - lojalny, visual - wizualny, effective - efektywny, naive - naiwny, massive - masywny, idealist - idealista, idiot - idiota, elastic - elastyczny, egoistic - egoistyczny - a razem prawie 1500

Wyświetl

Charakterystyka rodziny Korczyńskich - „Nad Niemnem” Orzeszkowa

Odsłon: 9 Ocen: 2  (100 %)

test Poniższe wypracowanie zawiera prezentację i charakterystykę rodziny Korczyńskich bohaterów lektury „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W jej skład wchodzą: Benedykt i Emilia Korczyńscy z synem Witoldem, Marta Korczyńska, Pani Andrzejowa Korczyńska z synem Zygmuntem. Bohaterowie prezentują bardzo zróżnicowane postawy życiowe, odnajdujemy wśród nich patriotów kochających ziemię ale i zapatrzonych w siebie egoistów. Wypracowanie zawiera 498 słów.

Wyświetl

Kontynuacje i nawiązania do Biblii – wypracowanie maturalne

Odsłon: 9 Ocen: 1  (0 %)

test Poniższe wypracowanie wskazuje utwory literackie oraz dzieła artystyczne zawierające motywy biblijne. To jeden z działów omawianych w klasach liceum i techniką a także temat , który cyklicznie pojawia się jako zagadnienie do prezentacji maturalnych. W poniższym wypracowaniu omówiono: Bogurodzice, Lament świętokrzyski, „Krótkość żywota„ Daniela Naborowskiego, „Piosenka o końcu świata” Czesława Miłosza, Jan Kasprowicz wiersz „Dies irae”, Michała Anioła - "Pieta", Durer "Opłakiwanie śmierci Chrystusa". Całość zawiera 878 słów.

Wyświetl

Średniowiecze- hasła epoki, ściąga, wypracowanie

Odsłon: 2 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze hasła związane z epoką średniowiecza. Wyjaśniono następujące pojęcia: pareneza i literatura parenetyczna, wzorce parenetyczne, chansons de geste czyli pieśni o czynach, danse macabre, hagiografia, historiografia, gotyk, wiersz zdaniowo – rymowy. Całość może posłużyć jako sprawdzian lub gotowa ściąga. Tekst zawiera 438 słów.

Wyświetl

Podział i rodzaje zabytków języka polskiego, wypracowanie

Odsłon: 3 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie zawiera szczegółowe omówienie zabytków języka polskiego. Wskazano wszystkie ich grupy, podano przykłady pierwszych polskich słów, zdań i tekstów. Wymieniono zabytki poezji religijnej. Całość może stanowić sprawdzian lub gotową ściągę. Wypracowanie zawiera 412 słów

Wyświetl

Najstarsze procesy fonetyczne języka polskiego, wypracowanie

Odsłon: 7 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie prezentuje historyczne procesy fonetyczne języka polskiego. Zmiany jakie następowały kształtowały się na przestrzeni wieków wpływając bezpośrednio na kształt dzisiejszej wymowy. Znajomość poszczególnych zmian jest także niezbędna do właściwego rozumienia tekstów średniowiecznych. W tekście wyjaśniono następujące zagadnienia: palatelizacja spółgłosek tylnojęzycznych, przegłos polski, zanik jerów, jery twarde, jery miękkie, zanik iloczasu, kształtowanie się akcentu, akcent intencjonalny, akcent paroksytoniczny. Wypracowanie może posłużyć jako sprawdzian lub gotowa ściąga. Całość zawiera 321 słów.

Wyświetl

1

2 3 4 5

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie