Rozbicie dzielnicowe w Polsce - wypracowanie

Odsłon: 102 Ocen: 4  (100 %)

test Wypracowanie z historii dotyczy sytuacji w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego. W drugiej połowie XII w. na ziemiach polskich istniały cztery księstwa we władaniu Piastów: Wielkopolska, Śląsk, Małopolska i Mazowsze. Podzielonej Polsce zagrażała Marchia Brandenburska, Prusowie i Mongołowie. Wypracowanie zawiera 618 wyrazów.

Wyświetl

Panowanie Bolesława Krzywoustego - wypracowanie

Odsłon: 55 Ocen: 7  (100 %)

test Wypracowanie z historii na temat panowania Bolesława Krzywoustego, władcy Polski panującego w latach 1102 – 1138. Bolesław Krzywousty wzmocnił Polskę wewnętrznie i podniósł jej znaczenie na arenie międzynarodowej. Był znakomitym wodzem, odniósł zwycięstwa w blisko pięćdziesięciu bitwach. Wypracowanie zawiera 484 wyrazy.

Wyświetl

Panowanie Bolesława Śmiałego - wypracowanie

Odsłon: 61 Ocen: 3  (100 %)

test Wypracowanie na temat panowania Bolesława Śmiałego, najstarszego syna Kazimierza Odnowiciela. Bolesława Śmiałego cechowały: dynamizm, odwaga i szczodrość. Z wielkim rozmachem wszedł na arenę polityki międzynarodowej. Odmówił Czechom płacenia trybutu ze Śląska, ingerował w wewnętrzne sprawy Węgier i Rusi, dwukrotnie oblegał Kijów. Zmarł na uchodźctwie, na Węgrzech. Wypracowanie zawiera 494 wyrazy.

Wyświetl

Panowanie Kazimierza Odnowiciela – wypracowanie

Odsłon: 50 Ocen: 4  (100 %)

test Wypracowanie z historii (gimnazjum, liceum) dotyczy sytuacji w Polsce po śmierci Mieszka II i panowania Kazimierza Odnowiciela. Po śmieci Mieszka II Polska pogrążyła się w chaosie. Rozpoczęły się zaciekłe walki o władzę. Chaos panujący w Polsce wykorzystał książę czeski Brzetysław, a także Pomorzanie i Prusowie, którzy napadli na Polskę. Kraj pozbawiony władcy nie mógł się sam bronić. Wypracowanie zawiera 433 wyrazy.

Wyświetl

Upadek Cesarstwa Rzymskiego – wypracowanie

Odsłon: 93 Ocen: 5  (100 %)

test Na upadek Cesarstwa Rzymskiego składało się wiele czynników. Brak wybitnych przywódców, nieumiejętne sprawowanie władzy w tak rozległym Imperium, liczne napady i grabieże plemion barbarzyńskich, a co za tym idzie upadek handlu i załamanie gospodarki. Teodozjusz Wielki podzielił Imperium na wschodnie ze stolicą w Konstantynopolu i zachodnie ze stolicą w Rzymie. Wypracowanie zawiera 565 wyrazów.

Wyświetl

Starożytny Rzym – geneza powstania - wypracowanie

Odsłon: 57 Ocen: 6  (100 %)

test Początki Rzymu sięgają 753 r. p. n. e. W ciągu wielu wieków Rzym przekształcił się w stolicę państwa i największe miasto starożytnego świata. Początkowo Rzym był miasteczkiem, które w ciągu dwóch stuleci podporządkowało sobie całą Italię. Rzym początkowo był monarchią. Z czasem pozycja króla osłabła, a rozrosło się znaczenie Zgromadzenia Ludowego i Senatu. Wypracowanie z historii zawiera 697 wyrazów.

Wyświetl
1 2 3

4

5

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie