Panowanie Zygmunta II Augusta – wypracowanie z historii

Odsłon: 5 Ocen: 6  (100 %)

test Wypracowanie z historii (gimnazjum, liceum) stanowi charakterystykę rządów i polityki prowadzonej przez Zygmunta II Augusta, który żył w latach 1548 – 1572. Był on synem Zygmunta Starego i Bony Sforzej. Zygmunt August został wyniesiony na litewski tron wielkoksiążęcy i obrany królem Polski jeszcze za życia jego ojca, Zygmunta Starego, w 1529 roku co nie było zgodne z prawem w ówczesnych czasach. Wypracowanie zawiera 582 wyrazy.

Wyświetl

Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce – wypracowanie

Odsłon: 17 Ocen: 6  (100 %)

test Szlachta w Polsce stanowiła liczną grupę, gdyż ok. 10 % całej ludności. Była ona bardzo zróżnicowana pod względem majątkowym. Dzieliła się na tak zwanych posesjonatów i tych jej przedstawicieli, którzy nie posiadali dóbr ziemskich. Należała do nich szlachta służebna i tzw. gołota szlachecka, która trzymała się dworów magnackich. Wyróżniamy również szlachtę zagrodową, czyli szaraczkową, która miała własną ziemię i sama na niej pracowała, nie posiadała bowiem pracowników najemnych. Wypracowanie zawiera 710 wyrazów.

Wyświetl

Zjawisko reformacji i powstawania nowych nurtów wyznaniowych

Odsłon: 68 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie stanowi omówienie zjawiska reformacji oraz prezentację odłamów wyznaniowych, które powstały w jej wyniku: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, arianie. Zjawisko to miało bezpośredni wpływ na kształtowanie światopoglądu w epoce renesansu. Omówione zagadnienia stanowią główne wiadomości wymagane w klasach liceum/ technikum. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 430 słów.

Wyświetl

Powstanie i znaczenie Mazurka Dąbrowskiego hymnu polskiego

Odsłon: 122 Ocen: 10  (90 %)

test Poniższe wypracowanie ukazuje w jakich okolicznościach powstała Pieśni Legionów Polskich we Włoszech czyli pierwotna forma Mazurka Dąbrowskiego - polskiego hymnu narodowego. Podano wszystkie najważniejsze daty: powstania, pierwszej publicznej prezentacji, wydania drukiem, przyjęcia przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego . Przeanalizowano również treść utworu wskazując cechy dzięki którym zyskał popularność. Wypracowanie zawiera 301 słów.

Wyświetl

Panowanie Zygmunta Starego – wypracowanie z historii

Odsłon: 81 Ocen: 15  (100 %)

test Wypracowanie z historii (gimnazjum, liceum) dotyczy sytuacji w Polsce za panowania Zygmunta Starego. Zygmunt Stary był synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Gdy obejmował władzę w Polsce kraj znajdował się w trudnej sytuacji, bowiem ze wszystkich stron zagrażali mu wrogowie: Rosja, Turcja, Habsburgowie i Państwo Zakonne, które dążyło do obalenia traktatu toruńskiego z 1466 roku, a nawet to powtórnego przejęcia Pomorza Gdańskiego. Wypracowanie zawiera 601 wyrazów.

Wyświetl

Panowanie Aleksandra Jagiellończyka, wypracowanie z historii

Odsłon: 34 Ocen: 4  (100 %)

test Wypracowanie z historii (gimnazjum, liceum) na temat rządów Aleksandra Jagiellończyka w Polsce. Panowanie Aleksandra Jagiellończyka przypadało na lata 1501 – 1506. Polityka zagraniczna Aleksandra Jagiellończyka była niezwykle trudna, bowiem toczył on wojny z Rosją, Litwa i Polska zmagały się z najazdami Tatarów. Coraz większe roszczenia terytorialne wysuwał zakon krzyżacki, który dążył do obalenia postanowień pokoju toruńskiego z 1466 roku. Wypracowanie zawiera 386 wyrazów.

Wyświetl
1

2

3 4 5

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie