Panowanie Jana Olbrachta, wypracowanie z historii

Odsłon: 41 Ocen: 3  (100 %)

test Wypracowanie z historii (gimnazjum, liceum) na temat rządów Jana Olbrachta w Polsce. Rządy Jana Olbrachta w Polsce przypadały na lata 1492 – 1501. Natomiast na tronie litewskim zasiał jego młodszy brat, Aleksander Jagiellończyk. Tym samym unia personalna polsko – litewska uległa rozwiązaniu, gdyż miała ona dwóch niezależnych władców, co stanowiło o suwerenności obu krajów. W trakcie swych krótkich rządów Jan Olbracht miał na celu wzmocnienie i scentralizowanie państwa polskiego. Wypracowanie zawiera 536 wyrazów.

Wyświetl

Wojna trzynastoletnia 1454 – 1466 – wypracowanie z historii

Odsłon: 59 Ocen: 3  (100 %)

test Wypracowanie z historii opisuje przyczyny wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim. Bezpośrednią przyczyną kolejnej wojny z Zakonem było powstanie w Prusach i utworzenie Związku Pruskiego (1440) oraz inkorporacja Związku Pruskiego do Królestwa polskiego w 1454 roku. Wypracowanie zawiera 455 wyrazów.

Wyświetl

Panowanie Kazimierza Jagiellończyka – wypracowanie

Odsłon: 68 Ocen: 17  (94 %)

test Wypracowanie z historii (gimnazjum, liceum) na temat rządów Kazimierza Jagiellończyka w Polsce. Były to długie, trwające 45 lat rządy. Jagiellończyk był królem Polski w latach 1447 – 1492. Od 1440 roku był także wielkim księciem litewskim. Kazimierz Jagiellończyk zgodził się wstąpić na tron Polski pod warunkiem, że Polska i Litwa będą traktowane jako odrębne państwa, połączone ze sobą jedynie unią personalną. Wypracowanie zawiera 609 wyrazów.

Wyświetl

Panowanie Władysława Warneńczyka – wypracowanie

Odsłon: 70 Ocen: 6  (100 %)

test Wypracowanie dotyczy panowania Władysława Warneńczyka (gimnazjum, liceum), który panował w Polsce w latach 1434 – 1444. Był starszym synem Władysława Jagiełły. Na tronie zasiadł w wieku 10 lat. Jednak ze względu na jego młody wiek, rzeczywistą władzę w Polsce sprawował kardynał Zbigniew Oleśnicki i rada regencyjna. Młody Władysław zginął w bitwie pod Warną w 1444 roku. Wypracowanie zawiera 347 wyrazów.

Wyświetl

Panowanie Władysława Jagiełły – wypracowanie

Odsłon: 114 Ocen: 16  (50 %)

test Wypracowanie dotyczy panowania Władysława Jagiełły (gimnazjum, liceum), który zapoczątkował dynastię Jagiellonów w Polsce. Panowanie Władysława Jagiełły przypadało na lata 1386 – 1434. Jagiełło był wielkim księciem litewskim, który w zamian za rękę królowej Jadwigi, zobowiązał się przyjąć chrzest i schrystianizować Litwę, jedyny pogański kraj w Europie. Wypracowanie zawiera 516 wyrazów.

Wyświetl

Panowanie Ludwika Węgierskiego – wypracowanie

Odsłon: 69 Ocen: 6  (100 %)

test Wypracowanie dotyczy panowania Ludwika Węgierskiego (gimnazjum, liceum), który był synem Karola Roberta. Okres rządów Ludwika w Polsce przypadał na lata 1370 - 1382. Ludwik Andegaweński był także królem Węgier od 1342 roku. Był jednym z najpotężniejszych europejskich władców. Wypracowanie zawiera 462 wyrazy.

Wyświetl
1 2

3

4 5

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie