Panowanie Kazimierza Wielkiego – wypracowanie

Odsłon: 122 Ocen: 8  (100 %)

test Wypracowanie dotyczy panowania Kazimierza Wielkiego, ostatniego Piasta na polskim tronie. Okres rządów Kazimierza przypadał na lata 1333 – 1370. Był wybitnym politykiem, potrafiącym wykorzystać nadarzające się okazje. Odnosił sukcesy dyplomatyczne i organizował zwycięskie wyprawy. Jego największym celem było odbudowa i wzmocnienie Królestwa Polskiego. Wypracowanie zawiera 574 wyrazów.

Wyświetl

Panowanie Władysława Łokietka - wypracowanie

Odsłon: 77 Ocen: 9  (78 %)

test Wypracowanie z historii (gimnazjum, liceum) na temat działalności zjednoczeniowej Władysława Łokietka. Panowanie Władysława Łokietka przypadało na lata 1306 – 1333. Koronowany na króla Polski w 1320 r. Z pełną determinacją dążył do objęcia władzy i odbudowy zjednoczonego Państwa Polskiego. Wypracowanie zawiera 581 wyrazów.

Wyświetl

Rozbicie dzielnicowe w Polsce - wypracowanie

Odsłon: 102 Ocen: 4  (100 %)

test Wypracowanie z historii dotyczy sytuacji w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego. W drugiej połowie XII w. na ziemiach polskich istniały cztery księstwa we władaniu Piastów: Wielkopolska, Śląsk, Małopolska i Mazowsze. Podzielonej Polsce zagrażała Marchia Brandenburska, Prusowie i Mongołowie. Wypracowanie zawiera 618 wyrazów.

Wyświetl

Panowanie Bolesława Krzywoustego - wypracowanie

Odsłon: 55 Ocen: 7  (100 %)

test Wypracowanie z historii na temat panowania Bolesława Krzywoustego, władcy Polski panującego w latach 1102 – 1138. Bolesław Krzywousty wzmocnił Polskę wewnętrznie i podniósł jej znaczenie na arenie międzynarodowej. Był znakomitym wodzem, odniósł zwycięstwa w blisko pięćdziesięciu bitwach. Wypracowanie zawiera 484 wyrazy.

Wyświetl

Panowanie Bolesława Śmiałego - wypracowanie

Odsłon: 61 Ocen: 3  (100 %)

test Wypracowanie na temat panowania Bolesława Śmiałego, najstarszego syna Kazimierza Odnowiciela. Bolesława Śmiałego cechowały: dynamizm, odwaga i szczodrość. Z wielkim rozmachem wszedł na arenę polityki międzynarodowej. Odmówił Czechom płacenia trybutu ze Śląska, ingerował w wewnętrzne sprawy Węgier i Rusi, dwukrotnie oblegał Kijów. Zmarł na uchodźctwie, na Węgrzech. Wypracowanie zawiera 494 wyrazy.

Wyświetl

Panowanie Kazimierza Odnowiciela – wypracowanie

Odsłon: 50 Ocen: 4  (100 %)

test Wypracowanie z historii (gimnazjum, liceum) dotyczy sytuacji w Polsce po śmierci Mieszka II i panowania Kazimierza Odnowiciela. Po śmieci Mieszka II Polska pogrążyła się w chaosie. Rozpoczęły się zaciekłe walki o władzę. Chaos panujący w Polsce wykorzystał książę czeski Brzetysław, a także Pomorzanie i Prusowie, którzy napadli na Polskę. Kraj pozbawiony władcy nie mógł się sam bronić. Wypracowanie zawiera 433 wyrazy.

Wyświetl
1 2 3

4

5

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie