Przebieg reformacji w Polsce – wypracowanie, referat

Odsłon: 6 Ocen: 4  (100 %)

test Jeśli potrzebujesz wypracowania na temat reformacji w Polsce to zapoznaj się z poniższą propozycją. Być może okaże się dokładnie tym czego potrzebujesz, by przygotować się do lekcji historii. Reformacja w Polsce rozprzestrzeniała się dość szybko. Było to związane ze ścisłymi związkami, jakie łączyły Polskę z krajami zachodu: Niemcami i Francją oraz Włochami. Główne odłamy reformacji w Polsce to: luteranie, kalwini i bracia polscy. Najliczniejszą grupą wyznaniową w Polsce wciąż pozostawali wyznawcy religii rzymsko-katolickiej. Kościół zawzięcie bronił swej uprzywilejowanej pozycji. Wypracowanie zawiera 548 wyrazów.

Wyświetl

Reformacja w Europie – wypracowanie z historii

Odsłon: 25 Ocen: 6  (100 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi gotową notatkę lub referat o zjawisku reformacji w Europie. Materiał zawiera zagadnienia przerabiane zarówno w szkole gimnazjalnej jak i średniej. W 1517 roku w Niemczech pojawił się nowy reformator Marcin Luter. Był on człowiekiem wykształconym – zakonnik Augustyn. Uderzyło go szczególnie sprzedawanie odpustów. Ludzie się bulwersowali, gdyż ściągano z nich pieniądze. Luter uważał, że wykładnią religii jest Biblia. Występował przeciwko bogaceniu się papiestwa i duchowieństwa; przeciwko sprzedawaniu odpustów. Wypracowanie zawiera 744 wyrazy.

Wyświetl

Filozofia św. Augustyna, wypracowanie

Odsłon: 0 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie stanowi prezentację filozofii św. Augustyna. Postać ta odegrała znaczącą rolę w epoce średniowiecza. Twierdzenia świętego wpływały bowiem na kształtowanie ówczesnego kształtu wiary i relacji człowiek – Bóg. Głoszone przez niego prawdy pozwalają wyłonić szereg dodatkowych elementów, które sprawiły, że poglądy świętego określano mianem augustynizmu a samą filozofie dramatyczną. W tekście wyjaśniono wszystkie najważniejsze wątki. Całość zawiera 391 słów.

Wyświetl

Porównanie kosmologii biblijnej i mitologicznej, wizja stworzenia świata

Odsłon: 10 Ocen: 2  (100 %)

test Poniższe wypracowanie zawiera porównanie kosmologii biblijnej i mitologicznej czyli wizji stworzenia świata. Omawiając tematykę należy zaznaczyć, że choć oba opisy znacznie się różnią zawierają także podobieństwa. W tekście podano wszelkie najważniejsze wątki, całość zawiera 386 słów.

Wyświetl

Panowanie Stefana Batorego – wypracowanie z historii

Odsłon: 11 Ocen: 19  (95 %)

test W 1575 roku doszło do podwójnej elekcji. Szlachta poparła Stefana Batorego a magnateria i najwyżsi duchowni katoliccy opowiedzieli się za księciem Maksymilianem II Habsburgiem. Jednak ostatecznie królem Polski został Stefan Batory, również dzięki poparci sekretarza królewskiego, Jana Zamoyskiego, który odgrywał znaczącą rolę w Rzeczypospolitej. Wypracowanie zawiera 407 wyrazów.

Wyświetl

Rządy Henryka Walezego – wypracowanie z historii

Odsłon: 14 Ocen: 6  (100 %)

test Henryk Walezy urodził się 19 września 1551 roku jako Edward Aleksander, ostatni z francuskiej dynastii Walezjuszów. Był on czwartym synem Henryka II, króla Francji i Katarzyny Medycejskiej. Imię Henryk przyjął na bierzmowaniu w 1564 roku. Henryk Walezy był księciem Orleanu, w latach 1573-1575 pierwszym elekcyjnym królem Polski, a od 1574 roku był królem Francji. Wypracowanie zawiera 403 wyrazy.

Wyświetl

1

2 3 4 5
Test - hit tygodnia
Reklama.
Najnowszy test.
Najnowszy test
Krótki test sprawdzający wiedzę na temat słowników w języku Python. Wszystkie pytania dotyczą Pythona w wersji 3. Więcej

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie