ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Relacja Bóg – człowiek w średniowieczu, wypracowanie

test Poniższe wypracowanie dokładnie omawiana swoiste relacje Bóg – człowiek panujące w średniowieczu. Rozważając tematykę należy zaznaczyć, że epokę zdominował teocentryzm oraz tomizm wpływając na ustanowienie naczelnej władzy Kościoła. W tekście wyjaśniono wszystkie podane powyżej watki, wskazano odpowiednie przykłady literackie epoki potwierdzające wyciągnięte wnioski. Całość zawiera 361 słów.
0
0

Cechą charakterystyczną epoki średniowiecza był teocentryzm czyli umieszczenie w centrum zainteresowań kultury, literatury, sztuki i filozofii Boga. Stwórca jako istota najwyższa, niemożna do określenia reprezentowała bowiem system wartości średniowiecznych. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy są ówczesne dzieła oddające zasady teocentryzmu. Problemy w nich podejmowane a także formy gatunków zdominowane są tematyką biblijną w śród nich możemy wymienić: kazania, liryki ale także utwory świeckie. Należy także wskazać na istotna role tomizmu.

W poniższym tekście wyjaśniono wszystkie podane powyżej watki, wskazano odpowiednie przykłady literackie epoki potwierdzające wyciągnięte wnioski, wyjaśniono termin teocentryzm oraz tomizm. Całość zawiera 361 słów.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie