ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Kreowanie swojej przyszłości

test Każdy z nas ma szereg przeróżnych, zarówno ilościowo jak i jakościowo, oczekiwań i obaw wobec swojej przyszłości, nadziei i lęków, konkretnych planów i mniej sprecyzowanych zamierzeń. Nie byłbym uczciwy etycznie gdybym zapewniał, że każdy z nas ma równe szanse kreowania swojej przyszłości. Przede wszystkich ogranicza nas czas wpływu na nią, gdyż inne perspektywy ma ...
0
0
Pobierz plik Wydrukuj podsumowanie Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik

Każdy z nas ma szereg przeróżnych, zarówno ilościowo jak i jakościowo, oczekiwań i obaw wobec swojej przyszłości, nadziei i lęków, konkretnych planów i mniej sprecyzowanych zamierzeń. Nie byłbym uczciwy etycznie gdybym zapewniał, że każdy z nas ma równe szanse kreowania swojej przyszłości. Przede wszystkich ogranicza nas czas wpływu na nią, gdyż inne perspektywy ma ambitny i inteligentny dwudziestolatek, a inne emeryt w podeszłym wieku. Takich czynników, które w pewnym stopniu determinują naszą przyszłość jest znacznie więcej i proponuję pokrótce się im przyjrzeć, by pomyśleć o swojej przyszłości w perspektywie subiektywnej i obiektywnej.


Przyszłości co prawda nie jesteśmy zdolni przewidzieć, ale w oparciu o wnikliwe spojrzenie na człowieka można z wysokim prawdopodobieństwem dostrzec tendencje jego rozwoju i stylu życia w przyszłości. Nasza przyszłość jest ukorzeniona psychologicznie, kulturowo i politycznie. Innymi słowy, każdy z nas posiada pewne zasoby, doświadczenia i ograniczenia, mniej lub bardziej od nas zależne. Nie sposób w kilku zdaniach, czy nawet na kilku stronach opisać uwarunkowania naszej przyszłości w aspekcie psychologicznym, kulturowym i politycznym. Dlatego zaledwie niezgrabnie naszkicuję te obszary wpływu na rozwój naszego życia. Główny akcent postawię jednak na wolę i wybór, gdyż to my właśnie, mimo rozmaitych ograniczeń i wspomnianych uwarunkowań, kształtujemy swoje przyszłe życie. Uwierz lub nie, ale to Ty w największym stopniu decydujesz o swojej przyszłości.


Jako dzisiejszy człowiek jesteś konstytucją złożoną z przeszłych doświadczeń psychologicznych i kulturowych. Zostałeś wychowany w określonym kontekście społecznym, ucząc się swojej życiowej roli i miejsca w społeczeństwie. Rodzice, poprzez własne umiejętności pedagogiczne (lub ich brak), swoją samoocenę i zasoby uczuciowo emocjonalne wyposażyli Cię w lepszy lub gorszy start w dorosłość. „Nauczyli” Cię, że jesteś kochany lub niepotrzebny, co znajdzie wyraz w twoich dorosłych relacjach rodzinnych i towarzyskich. Swoim postrzeganiem otoczenia „pokazali” o czym myśleć i za co czuć się odpowiedzialnym – czy ograniczać się wyłącznie do swoich spraw, czy też dostrzegać innych ludzi, miasto, kraj, świat. (Nie)akceptując cię nauczyli (braku) samoakceptacji. (Nie)szanując dali wzór poszanowania innych. Wrośliśmy również w tradycje i normy kulturowe, zarówno te dla kraju, jak też istniejące w społecznościach naszego dorastania. W tak pojętym kulturowym spadku otrzymaliśmy nakazy i zakazy wobec bliźnich, religię, etykę kontaktów towarzyskich, itp.


Trzecią kategorią warunkującą nasze życie i rozwój osobisty są czynniki polityczne i ekonomiczne. Poczynając od możliwości finansowych rodziców, otrzymaliśmy różne szanse edukacyjne i rekreacyjne, które istotnie przyczyniły się do stymulacji rozwoju intelektualnego i aktywności umysłowej w dorosłym życiu. Kolejną zmienną, czyli czynnikiem wpływu, jest polityka makroekonomiczna kraju, a w szczególności jej kierunek prorodzinny i edukacyjny. Zasobność danego kraju leży w ścisłej korelacji z jakością edukacji i ochrony rodziny. W przypadku Polski jesteśmy świadkami rewolucji ustrojowej, a następnie 20 już letniej ewolucji państwa demokratycznego. Wskazuje to wyraźnie na różnice pokoleniowe pomiędzy dzisiejszymi 40, 50 (i więcej) latkami, a generacjami młodszymi.


A teraz Drogi Czytelniku, abstrahując od naszkicowanych uwarunkowań, zastanówmy się jaki Ty masz wpływ na kreowanie swojej własnej przyszłości. Przypomnę najpierw, że to my właśnie, mimo wcześniej wspomnianych ograniczeń, kształtujemy swoje przyszłe życie.


ciąg dalszy wkrótce .............

 

felieton z cyklu "Filozofia życia i sukcesu"

Ryszard Krupiński, www.psychologiczne-testy.pl

zobacz inne felietony z cyklu "Filozofia życia i sukcesu"«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie