ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Filozofia św. Augustyna, wypracowanie

test Poniższe wypracowanie stanowi prezentację filozofii św. Augustyna. Postać ta odegrała znaczącą rolę w epoce średniowiecza. Twierdzenia świętego wpływały bowiem na kształtowanie ówczesnego kształtu wiary i relacji człowiek – Bóg. Głoszone przez niego prawdy pozwalają wyłonić szereg dodatkowych elementów, które sprawiły, że poglądy świętego określano mianem augustynizmu a samą filozofie dramatyczną. W tekście wyjaśniono wszystkie najważniejsze wątki. Całość zawiera 391 słów.
0
0

Cechą charakterystyczną epoki średniowiecza był teocentryzm czyli umieszczenie w centrum zainteresowań kultury, literatury, sztuki i filozofii Boga. Stwórca jako istota najwyższa, niemożna do określenia reprezentowała system wartości średniowiecznych, wśród nich znajduje się: harmonia, dobro, piękno, prawda. Człowiek jako stworzenie boże musiał całkowicie podporządkować się jego władzy. Święty Augustyn z pewnością był zwolennikiem tych doktryn, głoszone przez niego prawdy pozwalają jednak wyłonić szereg dodatkowych elementów, które sprawiły, że poglądy świętego określano mianem  augustynizmu a samą filozofie dramatyczną.

W poniższym wypracowaniu dokładnie zaprezentowano filozofię świętego oraz głoszone przez niego prawdy odnoście relacji Bóg - człowiek. Całość zawiera 391 słów.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie