ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Wyrażenia i zwroty wywodzące się z Biblii

test W poniższym wypracowaniu wyjaśniono sens i pochodzenie wyrażeń i zwrotów biblijnych, które funkcjonują i są stosowane do dziś w języku potocznym. Wyjaśniono następujące hasła: jabłko Adama, kainowe znamię, żona Lota, zamienić się w słup soli, arka Noego, Sodoma i Gomora, wieża Babel, krzak gorejący, patriarcha, manna z nieba, miska soczewicy. Każdy zwrot został omówiony z osobna stąd całość może stanowić sprawdzian lub ściągę. Całość zawiera 557 słów.
2
0

Podczas omawiania tematyki biblijnej w klasach liceum i technikum poznaje się szereg zwrotów i wyrażeń, które do dziś funkcjonują w języku potocznym a ich sen i pochodzenie wywodzi się z Biblii. W poniższym wypracowaniu wyjaśniono następujące hasła: jabłko Adama, kainowe znamię, żona Lota, zamienić się w słup soli, arka Noego, Sodoma i Gomora, wieża Babel, krzak gorejący, patriarcha, manna z nieba, miska soczewicy.

W wypracowaniu każdy zwrot został omówiony z osobna stąd całość może stanowić sprawdzian lub ściągę. Całość zawiera 557 słów.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie