ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Opinie o demokracji

test Naukowcy tak naprawdę badania nad zwierzętami pod kątem demokracji rozpoczęli całkiem niedawno. Ale pomimo krótkiego okresu takich badań udało im się zebrać całkiem pokaźne dowody na istnienie ustrojów demokratycznych w przyrodzie.
0
0

Człowiek już od co najmniej kilku tysiącleci stara postawić się za wszelką cenę ponad otaczającym go ekosystemem. Wydaje mu się bowiem, że jest jedyną istotą na naszej planecie, która posiada duszę. Niestety zbadanie ludzkiej duszy nie jest takie proste. Z tego względu ludzkość próbuje udowodnić swojej wyższości nad innymi gatunkami zwierząt szukając cech lub zachowań charakterystycznych jedynie dla naszego gatunku, a nie występujących u wszystkich innych społeczności zwierzęcych.

I tutaj na myśl oczywiście może przyjść taka cecha ludzkiego społeczeństwa jaką jest demokracja. Wydawać by się bowiem mogło, że ludzie to jedyni mieszkańcy naszej planety stosujący zasadę demokratycznych wyborów podejmowanych przez dominującą grupę danej społeczności. Demokracja więc mogłaby być całkiem dobrym argumentem dla organizacji twierdzących, że jesteśmy jedynymi wybrańcami Boga, który to Bóg na dodatek powiedział, że mamy sobie czynić ziemię poddaną. I rzeczywiście by tak było, gdyby nie to, że w przyrodzie demokracja wcale nie jest zjawiskiem rzadkim. A tak naprawdę występuje ona wśród wielu zwierząt żyjących w stadach lub grupach. I tutaj cała nasza wyższość nad pozostałymi gatunkami zwierząt niestety wali się w gruzy, bowiem jak dowodzą obserwacje naukowe demokracja wcale nie jest abstrakcyjnym tworem, który jest w stanie ogarnąć swoją mądrością jedynie nasz gatunek.

 

Naukowcy tak naprawdę badania nad zwierzętami pod kątem demokracji rozpoczęli całkiem niedawno. Ale pomimo krótkiego okresu takich badań udało im się zebrać całkiem pokaźne dowody na istnienie ustrojów demokratycznych w przyrodzie. Żeby nie szukać daleko przykładów, jako koronnym dowodem można się posłużyć pszczołami. Pszczoły bowiem w wielu aspektach swojego życia wykształciły mechanizmy demokratyczne i wcale nie pozostawiają wszystkich kwestii decyzji królowej – jak można by tutaj domniemywać. Naukowcy zauważyli bowiem, że wybór miejsca na budowę gniazda jest poddawany swoistemu głosowaniu. W przypadku pszczół w głosowaniu tym bierze kilka procent całej populacji. Te kilka procent stanowią specyficzni zwiadowcy, którzy rozlatują się po okolicy w poszukiwaniu miejsca na gniazdo. Gdy już takowe znajdą wracają i obwieszczają innym swój wybór brzęczeniem i tańcem, przy czym jakość „pokazu” zwiadowcy świadczy o poziomie miejsca jakie udało mu się znaleźć. Ostatecznie na budowę gniazda jest wybierane to miejsce, które poparła swoim „pokazem” większość zwiadowców. Mamy więc tutaj niezaprzeczalny dowód demokratycznego wyboru wśród pszczół. Ale pszczoły to nie jedyne zwierzęta, które wykształciły mechanizmy demokratyczne w swoich społecznościach. Innym przykładem mogą być tutaj ptaki żyjące w stadach. Zauważmy, że w przypadku ptaków bardzo istotny jest wybór dnia, w którym stado uda się na południe by spędzić tam zimę. Gdyby o wyborze odlotu decydował jeden dominujący ptak, to wybrałby on dzień dogodny dla siebie. A mogłoby to wypaść dokładnie wtedy, gdy znaczna większość podległego mu stada nie zmagazynowała jeszcze wystarczająco dużo energii by udać się w daleką podróż. Z tego względu przy ustalaniu terminu odlotu jest bezwzględnie potrzebny konsensus między osobnikami, które już skończyły żerowanie, a tymi które jeszcze czują „głód”. Wybór więc tutaj musi być ogólnospołecznym konsensusem. Niewykluczone więc, że jeżeli kiedyś zobaczysz tańczące łabędzie, to wcale to nie jest taniec godowy, a sejmik decydujący o terminie odlotu.

 

Jak zatem widać mechanizmy demokratyczne nie są domeną ludzką. Niewykluczone nawet, że to nie nasz gatunek pierwszy zastosował na naszej planecie demokratyczne formy dokonywania wyborów. Więc być może jako gatunek wcale nie jesteśmy tacy wyjątkowi.


Artykuł 'Opinie o demokracji' dodał Jarosław Nowak, www.testyinteligencja.pl«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie