ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Przebieg reformacji w Polsce – wypracowanie, referat

test Jeśli potrzebujesz wypracowania na temat reformacji w Polsce to zapoznaj się z poniższą propozycją. Być może okaże się dokładnie tym czego potrzebujesz, by przygotować się do lekcji historii. Reformacja w Polsce rozprzestrzeniała się dość szybko. Było to związane ze ścisłymi związkami, jakie łączyły Polskę z krajami zachodu: Niemcami i Francją oraz Włochami. Główne odłamy reformacji w Polsce to: luteranie, kalwini i bracia polscy. Najliczniejszą grupą wyznaniową w Polsce wciąż pozostawali wyznawcy religii rzymsko-katolickiej. Kościół zawzięcie bronił swej uprzywilejowanej pozycji. Wypracowanie zawiera 548 wyrazów.
4
0

Jeśli potrzebujesz wypracowania na temat reformacji w Polsce to zapoznaj się z poniższą propozycją. Być może okaże się dokładnie tym czego potrzebujesz, by przygotować się do lekcji historii. Reformacja w Polsce rozprzestrzeniała się dość szybko. Było to związane ze ścisłymi związkami, jakie łączyły Polskę z krajami zachodu: Niemcami i Francją oraz Włochami. Główne odłamy reformacji w Polsce to: luteranie, kalwini i bracia polscy. Najliczniejszą grupą wyznaniową w Polsce wciąż pozostawali wyznawcy religii rzymsko-katolickiej. Hasła luteranów dotarły szybko do Prus Królewskich i  Wielkopolski, gdzie zamieszkiwała duża liczba mieszczan pochodzenia niemieckiego. Przybywali tu również ludzie prześladowani w swoich krajach za popieranie i propagowanie reformacji. Prusy królewskie i Wielkopolska były więc doskonałym miejscem do wyznawania reformacji, gdyż w połowie XVI wieku Zygmunt August przyznał miastom pruskim prawo do swobodnego wyznawania religii.  Wypracowanie zawiera 548 wyrazów / 4119 znaków.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie