ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Równania i nierówności, sprawdzian z matematyki

test Prezentacja z równań i nierówności przeznaczona jest dla uczniów I klasy gimnazjum. Pobierz prezentację wykonaną przez nauczyciela matematyki dotyczącą jednego podrozdziału algebry: równania i nierówności. Wiedzę zdobytą w prezentowanym materiale możesz sprawdzić w teście, do którego dołączony jest klucz z odpowiedziami.
24
7

Pobierz prezentację wykonaną przez nauczyciela matematyki dotyczącą jednego podrozdziału algebry: równania i nierówności. Za pomocą tej prezentacji będziesz mógł samodzielnie oraz efektywnie przygotować się do zbliżającego się sprawdzianu. Wiedzę zdobytą w prezentowanym materiale możesz sprawdzić w teście, do którego dołączony jest klucz z odpowiedziami.

Prezentacja z równań i nierówności przeznaczona jest dla uczniów I klasy gimnazjum. Przygotowany materiał obejmuje zagadnienia tj.:

- równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

- nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

- stosunek dwóch wielkości

- proporcja

- wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne

- stosunek kilku wielkości.

W przygotowanej prezentacji znajdują się:

a) wszelkie niezbędne definicje oraz wzory dotyczące równań i nierówności, np.

Rozwiązaniem równania z jedną niewiadomą jest każda liczba, która spełnia to równanie, oznacza to liczbę, która podstawiona pod x zmienia równanie w prawdziwe zdanie.

b) materiał wykonany jest na przykładach po to, aby uczeń mógł lepiej zrozumieć temat, np.

2x + 4 = 3x + 1

L            P

L - lewa strona

P – prawa strona

Podstawiając pod x liczbę 3 otrzymujemy:

2 * 3 + 4 = 3 * 3 + 1

10 = 10

Oznacza to, że liczba 3 spełnia równanie 2x + 4 = 3x + 1, ponieważ po podstawieniu jej w miejsce niewiadomej x lewa strona równa się prawej.

Dodatkowo do prezentacji dołączony jest test składający się z dziesięciu pytań, po to, aby uczeń mógł sprawdzić czy w pełni opanował wiedzę dotyczącą równań i nierówności.

Pobierz plik zawierający prezentację z równań i nierówności wraz z testem i  kluczem odpowiedzi.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie