ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Charakterystyka dynastii Piastów - ściąga z historii

test Kompendium – ściąga zawiera najważniejsze daty i wydarzenia oraz osiągnięcia królów należących do dynastii Piastów. Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się do sprawdzianu / kartkówki z historii (gimnazjum, liceum, technikum).
11
5

Kompendium – ściąga zawiera najważniejsze daty i wydarzenia oraz osiągnięcia królów należących do dynastii Piastów. Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się do sprawdzianu / kartkówki z historii (gimnazjum, liceum, technikum).


Około roku 960 rządy w Polsce objął jej pierwszy historyczny władca – Mieszko I. Za jego panowania Państwo Polskie podwoiło swoje terytorium oraz zderzyło się z ekspansją Niemiec i Czech. Pierwszym koronowanym władcą był Bolesław Chrobry. Mieszko II objął terytorialnie dużą Polskę. Po jego śmierci nastąpił rozpad Państwa Polskiego. Kazimierz Odnowiciel walczył o odbudowę Państwa Polskiego. Za Władysława Hermana nastąpiło rozbicie dzielnicowe Polski. Bolesław Krzywousty prowadził wojnę domową z bratem o władzę. Rządy Władysława Łokietka nie należały do najłatwiejszych, kraj był w trudnej sytuacji wewnętrznej. Kazimierz wielki zrobił wiele dobrego dla Polski, stąd jego przydomek „wielki”. Na Kazimierzu Wielkim kończy się dynastia Piastów.


Przykładowe zagadnienie zawarte w kompendium:


MIESZKO II

Mieszko II koronował się na króla w tym samym roku, w którym zmarł jego ojciec, Bolesław Chrobry. Próbował kontynuować jego politykę mocarstwową. Starał się wzmocnić państwo i rozbudował organizację kościelną. Najważniejsze wydarzenia za panowania Mieszka II:

1025 r. – koronacja i kontynuacja polityki mocarstwowej ojca

1025 – 1034 r. –lata panowania Mieszka II

Po śmierci Mieszka II w 1034 r. wiadomo o:

- buncie antyfeudalnym

- najeździe księcia Czeskiego na Gniezno i przyłączenie Śląska do Czech (1039 r.).«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie