ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Motyw matki –porównanie bohaterek: „Przedwiośnie” Żeromski i „Dym” Konopnicka

test Wypracowanie omawia motyw matki zawarty w literaturze poprzez zestawienie ze sobą dwóch utworów:” Przedwiośnia” Żeromskiego i noweli „Dym” Konopnickiej. Omówione przykłady matek mogą również stanowić ich osobne charakterystyki. Wypracowanie zawiera 421 słów.
1
0

Matka to jeden z najczęściej omawianych utworów literackich, poniższe wypracowanie szczegółowo realizuje ten temat poprzez przedstawienie i porównanie dwóch podobnych obrazów matek.

Każda z bohaterek żyje w odmiennych czasach i warunkach mimo tego sens ich życia pozostaje ten sam. Walczą  one codziennością o leprze życie swych synów. Wypracowanie do realizacji tematu wykorzystuje: matkę Cezarego Baryki z „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz bohaterkę noweli „Dym” Marii Konopnickiej. Całość pozostaje w ścisłym związku z treścią utworów oraz poparta jest cytatami pochodzącymi z tekstu lektur. Wypracowanie zawiera 421 słów.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie