ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Inteligencja w „Wesele” Wyspiańskiego, wypracowanie

test Wypracowanie analizuje i omawia dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele” ukazując zawarty w nim obraz inteligencji. Wszystkie opisy są ściśle powiązane z tekstem lektury, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 433 słowa.
16
0

Stanisław Wyspiański w swym dramacie „Wesele” ukazał prawdziwy obraz inteligencji ówczesnych lat. Zestawienie tej grupy społecznej z pospolitym chłopstwem podczas uroczystej zabawy umożliwiło zobrazowanie wszelkich różnic i podobieństw. Wątek przeciwstawienia się zaborcy stanowi ostateczne uwieńczenie stworzonego przez autora obrazu.

Poniższe wypracowanie dokładnie omawia i analizuje wymowę dramatu. Na tej podstawie ukazana zostaje krytyka inteligencji pozostawiana przez Stanisława Wyspiańskiego. Całość pozostaje w ścisłym związku z tekstem lektury i poparta jest odpowiednimi cytatami. Wypracowanie zawiera 433 słowa.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie