ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Lalka” Charakterystyka Wokulskiego, wypracowanie

test Wypracowanie dokładnie charakteryzuje postać Wokulskiego zawartą w powieści „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa. Bohatera tego nie można określić jednoznacznie jako romantyka czy pozytywisty pozostaje on bowiem na granicy tych dwóch epok. Wypracowanie dokładnie omawia to zagadnienie powołując się na przykłady będące w bezpośrednim związku z tekstem lektury. Wypracowanie zawiera 421 słów.
8
0

Wokulski jest jednym z bohaterów powieści „Lalka: Bolesława Prusa. Jest to postać złożona, przedstawione w utworze koleje jej życia nie pozwalają od razy jednoznacznie stwierdzić czy jest to bohater romantyczny czy tez pozytywistyczny. Jedynie wnikliwa analiza charakterologiczna oraz dokładne prześledzenie akcji utworu umożliwia odpowiedz na pytanie: jakiej epoki lub epok przedstawicielem pozostaje Wokulski?

 

Poniższe wypracowanie dokładnie omawia tę problematykę. Wskazane zostają i poparte przykładami postawy bohatera jako pozytywisty i romantyka. Zakończenie stanowi podsumowanie oraz jednoznaczną odpowiedz na postawione w temacie pytanie. Całość pozostaje w ścisłym związku z treścią lektury. Wypracowanie zawiera 421 słów.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie