ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Funkcja - wartość bezwzględna i funkcje pokrewne, ściąga sprawdzian

test Zapoznaj się kompendium sprawdzianowym przygotowanym przez nauczyciela matematyki z jednego z podrozdziałów funkcji – wartość bezwzględna i funkcje pokrewne, dzięki któremu zapewniam cię, że w szybkim czasie oraz skutecznie przygotujesz się do sprawdzianu lub kartkówki. Materiały zawarte w kompendium z wartości bezwzględnej i funkcji pokrewnej przeznaczone są dla uczniów pierwszych klas liceum i technikum.
2
0

Zapoznaj się kompendium sprawdzianowym przygotowanym przez nauczyciela matematyki z jednego z podrozdziałów funkcji – wartość bezwzględna i funkcje pokrewne, dzięki któremu zapewniam cię, że w szybkim czasie oraz skutecznie przygotujesz się do sprawdzianu lub kartkówki, a dodatkowo swoja wiedzę możesz sprawdzić w dołączonym teście.

Materiały zawarte w kompendium z wartości bezwzględnej i funkcji pokrewnej przeznaczone są dla uczniów pierwszych klas liceum i technikum. Dotyczą one następującego zakresu wiedzy: wartość bezwzględna jako funkcja, mniej typowe funkcje, wykresy podróży, funkcja, funkcja schodkowa.

Przykładowe zagadnienia zawarte w kompendium oparte są na przykładach oraz definicjach po to, aby uczeń mógł w pełni zrozumieć trudność tematu, np.

- Z wyrażenia wartości bezwzględnej wynika, że wykres funkcji y = IxI po części pokrywa się z wykresem funkcji y = x oraz częściowo z wykresem funkcji y = -x. W punkcie zero stykają się obie części wykresu tworząc charakterystyczny szpic.

- Pojemnik w kształcie walca o wysokości 9cm jest pusty. O 22 rozpoczęła się ulewa. Poziom wody w pojemniku podniósł się z prędkością 3cm na godzinę. Przedstaw zależność poziomu wody w pojemniku od czasu. Funkcję przedstaw za pomocą wzoru.

Rozwiązanie:

Zakładamy, że czas liczymy w godzinach, a poziom wody w centymetrach. Poziom wody wzrasta równomiernie, co oznacza, że zależność przedstawia się funkcją liniową, którą oznaczymy P(t) = 3t z dwoma zastrzeżeniami:

do 22 poziom wody wynosił 0

po godzinie 1 poziom był stale równy = 9cm

Wyślij sms-a, dzięki któremu otrzymasz dostęp do pliku zawierającego kompendium sprawdzianowe z wartości bezwzględnej i funkcji pokrewnych.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie