ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Ściaga, sprawdzian z funkcji, matematyka liceum

test Przejrzyj prezentację dotyczącą całego działu funkcji, która została przygotowana przez nauczyciela matematyki specjalnie dla uczniów pierwszych klas liceum i technikum. Dzięki tej prezentacji użytkownik będzie mógł szybko i skutecznie przygotować się do sprawdzianu jak również będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę w dołączonym teście.
8
3

Przejrzyj prezentację dotyczącą całego działu funkcji, która została przygotowana przez nauczyciela matematyki specjalnie dla uczniów pierwszych klas liceum i technikum. Dzięki tej prezentacji użytkownik będzie mógł szybko i skutecznie przygotować się do sprawdzianu jak również będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę w dołączonym teście.

Prezentacja z funkcji dotyczy następującego zakresu wiedzy: pojęcie funkcji, wykresy funkcji, miejsce zerowe i monotoniczność, ważne funkcje, odczytywanie własności funkcji z wykresów, proporcjonalność prosta i odwrotna, funkcja liniowa i jej wykresy, nierówności liniowe, wartość bezwzględna jako funkcja, nietypowe funkcje, wykresy podróży, funkcja schodkowa, przesunięcie pionowe i poziome funkcji, przekształcenia wykresów.

Przykładowe zagadnienia z prezentacji przedstawiają się następująco:

- Funkcja f(x) to przyporządkowanie, w którym każdemu elementowi niepustego zbioru x przyporządkowuje dokładnie jeden element zbioru y. Przykład funkcji f(x) = 4x.

Zbiór X to dziedzina funkcji.

Zbiór Y to przeciw dziedzina funkcji.

- Za 4m materiału na kreację wieczorową zapłacono 240zł. Podaj:

a)   Cenę za metr materiału

Kosz zakupu materiału jest wprost proporcjonalny do ilości, współczynnikiem proporcjonalności jest cena za metr materiału. Oznaczamy za a cenę za metr materiału, więc:

4a = 240    /    a = 60

Odp. Metr materiału kosztuje 60zł.

b)   Podaj wzór opisujący koszt zakupu x metrów materiału.

Koszty y zakupu x metrów materiału są proporcjonalne do kupionej ilości y = ax. W punkcie a obliczyliśmy a = 60 więc y = 60x

Wyślij sms-a, dzięki któremu otrzymasz dostęp do prezentacji wraz z testem i kluczem do odpowiedzi z funkcji.



«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie