ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Literatura współczesna - okres wojny i okupacji

test Przygotuj się na sprawdzian z literatury okresu wojny i okupacji. Kompendium – ściąga zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim, w szkole średniej. Powtórz i usystematyzuj swoja wiedzę.
16
3

Przygotuj się na sprawdzian z literatury okresu wojny i okupacji. Kompendium – ściąga zawiera najczęściej pojawiające się zagadnienia na języku polskim, w szkole średniej. Powtórz i usystematyzuj swoja wiedzę.

Przykładowe zagadnienia zawarte w kompendium:

Wojna i okupacja w świetle polskiej poezji lat 1939 – 1945

Poezja K. K. Baczyńskiego

Poezja T. Różewicza

„Inny świat” G. Herling - Gruziński

Streszczenie jednego z zagadnień:

„Pożegnanie z Marią” T. Borowski

Tadeusz Borowski w swych opowiadaniach przedstawia życie ludzi, żyjących w obozach koncentracyjnych, w czasie II wojny światowej. Życie ludzi przebiega w nieludzkich warunkach. Ludzie żyją jak zwierzęta, są zmuszani do pracy i poniżani. Rezygnacja z zasad moralnych była dla większości myślą przewodnią, dzięki której utrzymywali się przy życiu. Oszustwa, kradzieże były tam na porządku dziennym. Kłamstwa, handel i kombinowanie zwiększały szanse na przeżycie. Liczyła się tylko zwierzęca walka o przetrwanie. Życie w takich warunkach powoduje, że stają się niewrażliwi, nieczuli i obojętni. Codzienne widoki okropności i śmierci powodują znieczulicę, która pozwala im obok nich iść, spacerować i bawić się. Kalectwo psychiczne powoduje, że syn popycha ojca do komory gazowej, ojciec zabija syna, który ukradł chleb, a matka wyrzeka się własnego dziecka. Szanse na przeżycie były niewielkie, można było tylko przetrwać tylko kosztem innych. Każdy, kto przeżył, przeżył tylko dzięki komuś, kto zginął. Ceną przeżycia była degradacja psychiki i rezygnacja z moralności. Ekstremalne warunki w obozach miały wyniszczające działanie w ludzkiej psychice. Ginęli wartościowi, ale słabi, przeżywali sprytni i łamiący wszelkie zasady. W obozach panowało prawo dżungli, prawo silniejszego. Człowiek żyjący w obozie stał się zwierzęciem, bez woli, możliwości wyboru zachowań i czynów, posługującym się instynktem. Borowski podkreśla, że pomimo strasznych warunków życia nie można jednak odebrać człowiekowi jego godności, która leży w jego myśli i uczuciu. Mimo lagrowania, człowiek potrafi kochać, marzyc i myśleć o przyszłości.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie