ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" - Z. Nałkowska "Medaliony"

test Zofia Nałkowska napisała „Medaliony" w oparciu o badania i obserwacje, poczynione podczas prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, której była członkiem. Opowiadania oparte są na relacjach więźniów obozów hitlerowskich i naocznych świadków zbrodni oraz przeprowadzonych wizjach lokalnych w miejscach masowego mordu. Wypracowanie zawiera 306 wyrazów / 2228 znaków.
1
0

Zofia Nałkowska napisała „Medaliony” w oparciu o badania i obserwacje, poczynione podczas prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, której była członkiem. Wszystko, co zostało zawarte w utworze jest prawdą. „Medaliony” powstały tuż po zakończeniu wojny, w roku 1945, a pierwsze wydanie ukazało się w 1946 r. Opowiadania oparte są na relacjach więźniów obozów hitlerowskich i naocznych świadków zbrodni oraz wizjach lokalnych, przeprowadzonych w miejscach masowego mordu. Wypracowanie zawiera 306 wyrazów / 2228 znaków.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie