ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

„Nie wierzę w nic” Kazimierz Przerwa Tetmajer, analiza wiersza wypracowanie

test Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Kazimierza Przerwy Tetmajera „Nie wierze w nic”. Podmiot liryczny to sam poeta, który opisuje uczucia targające człowiekiem końca wieku. Należy również zauważyć, że podejście to jest charakterystyczne dla filozofii Artura Schopenhauera. W wypracowaniu omówiono całość wiersza. Wskazano budowę utworu oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 305 słów.
2
3

Kazimierz Przerwa Tetmajer jest autorem wiersza „Nie wierze w nic”. Utwór posiada pesymistyczną wymowę, autor ukazuje poczucie bezsensu i bezsilności, które towarzyszy człowiekowi końca wieku. Należy również zauważyć, że podejście to jest charakterystyczne dla filozofii Artura Schopenhauera. On również uważał, że człowiek jest skazany na cierpienie, otaczająca go rzeczywistość uniemożliwiają osiągnięcie zadowolenia. Podmiot liryczny to sam poeta, który wyraża lirykę bezpośredniego wyznania.

Poniższe wypracowanie omawia całość utworu stanowiąc tym samym jego gotową  analizę i interpretację. Omówiono budowę wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 305 słów.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie