ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

„Któż nam powróci” Kazimierz Przerwa Tetmajer, analiza wiersza wypracowanie

test Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Kazimierza Przerwy Tetmajera pod tytułem ”Któż nam powróci”. Podmiotem lirycznym jest cała zbiorowość dekadentów, to w ich imieniu występuje poeta. Ostatecznie należy stwierdzić, że Tetmajer oskarża pozytywistów o pustkę jaką odczuwa jego pokolenie, to oni bowiem nie mieli na tyle siły by dać następcą odpowiednią moc sprawczą. Wypracowanie omawia całość utworu. Wskazane jest stanowisko pozostawione przez poetę. Omówiono budowę wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 303 słów.
22
6

Kazimierz Przerwa Tetmajer jest autorem wiersza „Któż nam powróci. Podmiotem lirycznym w utworze jest cała zbiorowość dekadentów, to w ich imieniu występuje poeta. Tytułowy zwrot należy traktować jako zarzut, który autor wysuwa do pozytywistów. To bowiem oni jak twierdzi poeta są winni złej kondycji psychicznej obecnego człowieka. Dzieciństwo pokolenia Tetmajera było naznaczone cierpieniem, świat pozbawiony autorytetów nie wspierał rozwoju młodych.

Poniższe wypracowanie omawia całość utworu stanowiąc tym samym jego gotową  analizę i interpretację. Omówiono budowę wiersza oraz środki artystyczne użyte przez autora, całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 303 słów.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie