ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

„Hymn do Nirwany”, Kazimierz Przerwa Tetmajer - analiza wiersza, wypracowanie

test Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Kazimierza Przerwy Tetmajera pod tytułem „Hymn do Nirwany”. Podmiotem lirycznym jest sam poeta, który wygłasza modlitewny monolog do Nirwany, bóstwa i pojęcia abstrakcyjnego. Należy wskazać, że utwór posiada wyraźny kontekst filozoficzny. Ukazana w nim tematyka nawiązuje do założeń Artura Schopenhauera. Wypracowanie omawia całość utworu, wskazano znaczenie tytułu. Całość poparta jest cytatami, wytłumaczono budowę wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 335 słów.
6
1

Kazimierz Przerwa Tetmajer jest autorem wiersza „Hymn do Nirwany”. W wierszu wyraźnie widać kontekst filozoficzny, poeta nawiązuje do założeń Artura Schopenhauera. Filozof ten twierdził, że chęć życia i szczęścia jest powodem cierpienia człowieka. Podmiotem lirycznym w wierszu jest sam autor, który wygłasza modlitewny monolog do Nirwany, bóstwa i pojęcia abstrakcyjnego. Sam zaś termin nirwana wywodzi się z hinduizmu i oznacza stan jaki można osiągnąć pozbywając się woli życia.

Poniższe wypracowanie dokładnie opisuje całość utworu. Wskazano wszystkie najważniejsze wątki, wytłumaczono znaczenie tytułu. Podano budowę wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. Całość poparta jest cytatami stanowiąc tym samym gotową analizę i interpretację utworu. Wypracowanie zawiera 335 słów.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie