ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Ignacy Krasicki „Pijaństwo” analiza satyry, wypracowanie

test Poniższe wypracowanie zawiera analizę i interpretację satyry autorstwa Ignacego Krasickiego pod tytułem „Pijaństwo”. Autor w utworze występuje jako moralista piętnujący naganne zachowania społeczne, które zaobserwował w życiu codziennym. Należy zaznaczyć, że w ówczesnym czasie spożywanie dużych ilości alkoholu stanowiło nieodłączny element kultury szlacheckiej. W wypracowaniu dokonano szczegółowego omówienia utworu. Całość zawiera 315 słów.
6
1

W satyrach Ignacy Krasicki krytykował ówczesną rzeczywistość społeczną i polityczną Polski. Wyciągane i ukazywane przez niego wnioski nie piętnowały konkretnych osób a  zachowania ogółu, które niepokoiły autora. Jedna z bardziej znanych satyr jest utwór „Pijaństwo”, poeta w utworze występuje jako moralista piętnujący naganne zachowania społeczne, które zaobserwował w życiu codziennym. Należy zaznaczyć, że w ówczesnym czasie spożywanie dużych ilości alkoholu stanowiło nieodłączny element kultury szlacheckiej.

W poniższym wypracowaniu dokonano analizy i interpretacji utworu, wskazano wszystkie najważniejsze wątki, podkreślono stanowisko autora. Wypracowanie zawiera 315 słów.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie