ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Jan Kochanowski „Tren VII” analiza utworu, wypracowanie

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę i interpretację Trenu VII Jana Kochanowskiego. W utworze ukazane zostaje kolejne oblicze bólu, każdy element pustego domu, najmniejszy drobiazg wywołuje falę cierpień. Autor przeglądający ubiory zmarłej córeczki wygłasza monolog pełen bezsilnego żalu. W wypracowaniu omówiono całość utworu, tekst poparty jest cytatami. Wypracowanie zawiera 342 słowa.
8
1

Treny wywodzą się ze starożytności były to pośmiertne utwór pisane na cześć bohaterów. Jan Kochanowski w swych trenach dokonał rzeczy szczególniej, jego utwory nie ukazują bowiem sylwetki sławnej zasłużonej postaci, znanej przez wielu a oddają cześć dziecku – córce poety Urszulce. W Trenie VII ukazane zostaje kolejne oblicze bólu, każdy element pustego domu, najmniejszy drobiazg wywołuje falę cierpień. Autor przeglądający ubiory zmarłej córeczki wygłasza monolog pełen  bezsilnego żalu.

W poniższym wypracowaniu dokonano szczegółowej analizy i interpretacji trenu. Całość poparta jest cytatami i zawiera 342 słowa.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie