ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

„Żywot człowieka poczciwego” Mikołaj Rej – omówienie

test Wypracowanie stanowi analizę i omówienie utworu „Żywot człowieka poczciwego” autorstwa Mikołaja Reja. Dzieło jest pochwałą wsi ale także prezentacją filozofii Reja opartą na elementach stoicyzmu i epikureizmu. Dokonując analizy należy zwrócić uwagę, iż jest to utwór parenetyczny. W poniższym wypracowaniu dokładnie przeanalizowano treść wiersza, wskazano cechy wskazujące na poszczególne myśli filozoficzne. Całość zawiera 431 słów.
0
0

Rej  w utworze „Żywot człowieka poczciwego” prezentuje obraz tytułowego „człowieka poczciwego”, ziemianina, szlachcica, który wiedzie spokojne życie, w prawy sposób gospodarując posiadanymi dobrami. Poeta przywiązał ogromną wagę do omówienia kolejnych etapów życia człowieka, podaje rady i pouczenia. Najwięcej miejsca zostaje poświęcone dojrzałości, to ona bowiem daje pełne pole do rozwoju człowieka, wykorzystaniu jego siły i mądrości. Rej tłumaczy jaką postawę powinien zaprezentować szlachcić, jego stan jest nie jest bowiem jedynie powodem do chwały ale zobowiązaniem wobec ojczyzny.

Dzieło jest pochwałą wsi ale także prezentacją filozofii Reja opartą na elementach stoicyzmu i epikureizmu. W poniższym wypracowaniu dokładnie przeanalizowano treść wiersza, wskazano dlaczego jest to utwór parenetyczny, omówiono cechy wskazujące na poszczególne myśli filozoficzne. Całość zawiera 431 słów.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie