Kazimierz Wierzyński „Zielono mam w głowie” analiza wiersza

Odsłon: 841 Ocen: 10  (80 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretacje wiersza Kazimierza Wierzyńskiego pod tytułem „Zielono mam w głowie”. Utwór ten to swoisty manifest poetycki, afirmacja życia. Należy również zauważyć, że poprzez swą wymowę realizuje założenia poetyckiej grupy skamander. Wypracowanie dokładnie omawia całość wiersza, wskazana jest jego budowa a także środki artystyczne użyte przez autora. Wypracowanie zawiera 317 słów.

Wyświetl

Kazimierz Wierzyński „Jestem jak szampan” analiza wiersza

Odsłon: 342 Ocen: 13  (100 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi gotowa analizę i interpretacje wiersza Kazimierza Wierzyńskiego pod tytułem „ Jestem jak szampan” . Utwór stanowi pochwałę radosnego życia. Poniższe wypracowanie dokładnie omawia całość utworu, wskazana jest jego budowa oraz środki artystyczne użyte przez autora. Wypracowanie zawiera 316 słów.

Wyświetl

Julian Tuwim „Wiosna” analiza wiersza, wypracowanie

Odsłon: 505 Ocen: 11  (73 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Juliana Tuwima „Wiosna”. Utwór ten ukazuje tytułową porę roku jako pochwałę brutalnego biologizmu. W wypracowaniu omówiono całość utworu. Wytłumaczone zostało znaczenie tytułu oraz podtytułu, wskazano budowę wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 364 słów.

Wyświetl

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie