„Tren” Jan Twardowski- analiza utworu

Odsłon: 18 Ocen: 1  (100 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi analizę i omówienie wiersza Jana Twardowskiego pod tytułem „Tren”. Utwór ten należy uznać za wyjątkowy i nietypowy dla twórczości autora ponieważ jest smutny i katastroficzny w swej wymowie, zapowiada śmierć Boga. W tekście dokładnie omówiono treść i symbolikę wiersza, podano najważniejsze informacje o autorze. Całość poparta cytatami zawiera 364 słowa.

Wyświetl

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie