Renesans w Polsce, wypracowanie, ściąga na sprawdzian

Odsłon: 87 Ocen: 5  (80 %)

test Wypracowanie dokładnie omawia rozwój epokę renesansu w Polsce. Wyjaśnione są wszystkie wydarzenia o charakterze społeczno – polityczno – gospodarczym mające znaczący wpływ na zaistniałą sytuację. Uwidoczniony jest rozwój ośrodków nauki oraz wpływy innowiercze. W tekście podane są wszystkie najważniejsze daty, terminy, oraz nazwiska. Całość stanowi dokładną charakterystykę rozwoju nurtu na ziemiach polskich. Wypracowanie zawiera 520 słowa.

Wyświetl

Zjawisko reformacji i powstawania nowych nurtów wyznaniowych

Odsłon: 68 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie stanowi omówienie zjawiska reformacji oraz prezentację odłamów wyznaniowych, które powstały w jej wyniku: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, arianie. Zjawisko to miało bezpośredni wpływ na kształtowanie światopoglądu w epoce renesansu. Omówione zagadnienia stanowią główne wiadomości wymagane w klasach liceum/ technikum. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 430 słów.

Wyświetl

Reformacja w Europie – wypracowanie z historii

Odsłon: 25 Ocen: 6  (100 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi gotową notatkę lub referat o zjawisku reformacji w Europie. Materiał zawiera zagadnienia przerabiane zarówno w szkole gimnazjalnej jak i średniej. W 1517 roku w Niemczech pojawił się nowy reformator Marcin Luter. Był on człowiekiem wykształconym – zakonnik Augustyn. Uderzyło go szczególnie sprzedawanie odpustów. Ludzie się bulwersowali, gdyż ściągano z nich pieniądze. Luter uważał, że wykładnią religii jest Biblia. Występował przeciwko bogaceniu się papiestwa i duchowieństwa; przeciwko sprzedawaniu odpustów. Wypracowanie zawiera 744 wyrazy.

Wyświetl

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie