Człowiek końca wieku XIX na przykładzie utworów K. Przerwy - Tetmajera

Odsłon: 90 Ocen: 0 

test Wypracowanie na temat człowieka końca wieku XIX według K. Przerwy – Tetmajera. Poeta w swych wierszach „Koniec wieku XIX”, „Nie wierzę w nic” i „Hymn do Nirwany” przedstawia człowieka końca XIX, jego poglądy na życie i sprawy doczesne. Wypracowanie zawiera 418 wyrazów.

Wyświetl

Poezja Tetmajera – „Koniec wieku XIX”, „Lubię kiedy kobieta” i „Ja kiedy usta…”

Odsłon: 176 Ocen: 1  (100 %)

test Wypracowania dotyczą utworów „Koniec wieku XIX”, „Lubię kiedy kobieta” i „Ja kiedy usta…” Kazimierza Przerwy – Tetmajera. Jest poetą, który prezentuje teorie filozoficzne w wierszach. Opracowanie składa się z trzech oddzielnych interpretacji.

Wyświetl

„Koniec wieku XIX” - Kazimierz Przerwa Tetmajer, analiza wiersza wypracowanie

Odsłon: 509 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Kazimierza Przerwy- Tetmajera pod tytułem „Koniec wieku XIX”. Podmiot liryczny to sam poeta, który występuje w roli wyraziciela idei własnego pokolenia. Poprzez stawiane pytania retoryczne zostają zaprezentowane i odrzucone wszystkie wartości, nie są one w stanie skutecznie walczyć ze złem. W wypracowaniu dokładnie omówiono całość utworu. Wskazano budowę wiersza oraz środki artystyczne zastosowane przez autora. Wypracowanie zawiera 311 słów.

Wyświetl

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie