„Epitafium dla Rzymu” i Epitafium Rzymowi”- analiza i interpretacja wierszy

Odsłon: 127 Ocen: 4  (75 %)

test Epitafium to napis nagrobkowy sławiący zmarłego. Jednak barokowy poeta Mikołaj Sęp-Szarzyński zastosował to słowo w innym znaczeniu. On poświęcił wiersz Rzymowi, ale niekoniecznie go wysławia.Twórca współczesny- Marek Rymkiewicz w utworze „Epitafium dla Rzymu” odwołuje się do barokowego poety i przekształca jego wiersz, sprawiając, że prawdy w nim zawarte stają się uniwersalne, ponadczasowe. Motyw vanitas oraz motyw czasu odgrywają główne role w utworach. Wypracowanie zawiera 894 słowa

Wyświetl

Charakterystyka poezji barokowej, wypracowanie

Odsłon: 69 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie ukazuje podział i cechy poezji barokowej. Wymieniono i dokonano analizy następujących rodzajów poezji: dworska, ziemiańska, metafizyczna, światowych rozkoszy, mieszczańsko – plebejska. Tekst może posłużyć jako gotowe wypracowanie, sprawdzian lub ściąga. Wypracowanie zawiera 417 słów.

Wyświetl

Jan Andrzej Morsztyn – „Niestatek” analiza utworu

Odsłon: 51 Ocen: 0 

test W poniższym wypracowaniu dokonano analizy i omówienia wiersza Jana Andrzeja Morsztyna zatytułowanego” Niestatek”. Wiersz składa się z szeregu zdań orzekających. Aby dokonać prawidłowej analizy należy zwrócić szczególną uwagę na porównania to bowiem dzięki nim autor uzyskał specyficzne efekty artystyczne. W wypracowaniu omówiono treść i budowę utworu. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 310 słów.

Wyświetl

Jan Andrzej Morsztyn – „Do trupa” analiza utworu, wypracowanie

Odsłon: 57 Ocen: 1  (0 %)

test W poniższym wypracowaniu dokonano analizy i omówienia wiersza Jana Andrzeja Morsztyna zatytułowanego „Do trupa”. Utwór ten jest napisany jedenastozgłoskowcem i posiada budowę sonetu włoskiego upowszechnionego przez Dantego i Petrarkę. Choć tytuł ten w bezpośredni sposób nie kojarzy się z miłością jednak pozostaje utrzymany w kręgu motywów miłosnych. W wypracowaniu omówiono treść i budowę utworu, omówiono sylwetkę autora, wskazano barokowy koncept. Wypracowanie zawiera 305 słów.

Wyświetl

Jan Andrzej Morsztyn – „Do Panny” analiza utworu, wypracowanie

Odsłon: 446 Ocen: 8  (75 %)

test W poniższym wypracowaniu dokonano analizy i omówienia wiersza Jana Andrzeja Morsztyna zatytułowanego „Do Panny”. Wiersz zbudowany jest z sześciu trzynastozgłoskowych wersów zawierających rymy parzyste. Kobieta ukazana w tym utworze pozostaje bezwzględna wobec uczuć adoratora. Jej serce jak mówi autor jest twarde jak głaz, nie są w stanie skruszyć go nawet łzy. W wypracowaniu omówiono treść i budowę utworu, omówiono sylwetkę autora, wskazano barokowy koncept. Wypracowanie zawiera 415 słów.

Wyświetl

Porównanie twórczości Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego

Odsłon: 71 Ocen: 0 

test Poniższe wypracowanie stanowi omówienie i porównanie twórczości czołowych przedstawicieli poezji barokowej Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego. Podczas analizy wyłaniają się podobieństwie ale również różnice. Aby poprzeć to stwierdzenie należy pokrótce omówić wybrane dzieła poetów. Tematykę wypracowania poparto analizą następujących utworów: „Do Panny”, „Do Trupa”, „Cnota grunt wszystkiemu”, „Krótkość żywota”. Całość zawiera 502 słowa.

Wyświetl

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie