Kreacja bohatera zbiorowego w „Chłopach”

Odsłon: 109 Ocen: 0 

test Reymont w swoim dziele pt. „ Chłopi”  stworzył doskonałe kreacje bohaterów.  Autor poza ukazaniem pojedynczych person prezentuje także charakterystykę bohatera zbiorowego, czyli gromadę chłopów lipickich.    

Wyświetl

Jacek Soplica - charakterystyka bohatera, Pan Tadeusz

Odsłon: 102 Ocen: 0 

test Adam Mickiewicz w swoim dziele pt. „ Pan Tadeusz” kreuje sylwetki wielu postaci. Jednym,  z doskonale napisanych przez niego  bohaterów jest Jacek Soplica, zwany później księdzem Robakiem.  

Wyświetl

Werter- romantyczny kochanek

Odsłon: 108 Ocen: 1  (0 %)

test Goethe w swoim dziele „ Cierpienia młodego Wertera” ukazuje w sposób szczegółowy sylwetki  dwóch bohaterów. Jednak to dzieje Wertera jako tytułowego bohatera są pierwszorzędnym tematem powieści.

Wyświetl

Praca jako kryterium wartości człowieka w "Nad Niemnem"

Odsłon: 96 Ocen: 6  (0 %)

test „ Nad Niemnem” to jedno z największych dzieł Elizy Orzeszkowej. Autorka w powieści porusza wiele istotnych kwestii. Jednym z prezentowanych przez nią tematów jest stosunek do pracy.

Wyświetl

Lotta- romantyczna kochanka

Odsłon: 90 Ocen: 1  (100 %)

test „Cierpienia młodego Wertera” to jedno z największych dzieł Goethego. Utwór ma charakter korespondencji, jaką główny bohater wysyła do swojego przyjaciela. To z listów tych poznajemy obraz ukochanej Wertera .

Wyświetl

Jagna, młodopolska bohaterka

Odsłon: 93 Ocen: 3  (0 %)

test Reymont w swoim dziele pt. „ Chłopi”  stworzył doskonałe kreacje bohaterów.  Jedną z ciekawszych postaci utworu jest Jagna, młoda dziewczyna o nadzwyczajnej urodzie i równie  niecodziennej osobowości.  

Wyświetl

Bohater zbiorowy w „Lalce” – społeczność warszawska

Odsłon: 59 Ocen: 2  (0 %)

test „ Lalka” to jedno z największych dzieł Bolesława Prusa. Autor w utworze ukazuje obraz społeczności warszawskiej jako bohatera zbiorowego. Poprzez powieść poeta ukazuje postaci Żydów czy Niemców, jako część polskiej zbiorowości.  

Wyświetl

Główny bohater „ Lalki”- Stanisław Wokulski.

Odsłon: 73 Ocen: 0 

test „ Lalka” to jedno z największych dzieł Bolesława Prusa. Autor w utworze porusza wiele wątków, jednym z nich są dzieje głównego bohatera, Stanisława Wokulskiego- kupca o szlacheckim pochodzeniu, człowieka nieszczęśliwie zakochanego, wyznawcę idei programu pracy u podstaw.  

Wyświetl

Motyw Żyda w literaturze

Odsłon: 63 Ocen: 0 

test W literaturze polskiej jednym z najczęściej poruszanych tematów jest motyw Żyda. Temat ten prezentowany był przez pisarzy wszystkich epok, i choć najczęściej pojawia się on w literaturze wojennej, to znany jest nam już choćby z utworów okresu romantyzmu.  

Wyświetl

Bohaterka "Nocy i dni" Barbara Niechcic

Odsłon: 75 Ocen: 0 

test Jednym z większych dzieł Marii Dąbrowskiej są „Noce i dnie”. Autorka w powieści  prezentuje portret małżeństwa Barbary i Bogumiła Niechciców. Kreacja Barbary jest tematem tego wypracowania. Wypracowanie zawiera 551 słów.

Wyświetl

Szklane domy w Przedwiośniu, historia i symbolika budowli

Odsłon: 280 Ocen: 9  (67 %)

test Jednym z najbardziej znanych dzieł polskiego pisarza, Stefana Żeromskiego jest „ Przedwiośnie”. Autor lektury w jednym z czterech działów zawartych w utworze przedstawia wizje szklanych domów widzianą oczami umierającego Seweryna. Wypracowanie zawiera 413 słów.

Wyświetl

Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny

Odsłon: 131 Ocen: 3  (33 %)

test Juliusz Słowacki w dramacie pt. „Balladyna” ukazuje nam w sposób szczegółowy sylwetki dwóch postaci. Jedną z nich jest tytułowa, a zarazem centralna postać utworu, czyli Balladyna, druga natomiast to jej siostra Alina. Wypracowanie zawiera 689 słów.

Wyświetl

„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa

Odsłon: 44 Ocen: 0 

test Niewątpliwie „ Pan Tadeusz”  jest jednym z największych dzieł polskiego wieszcza Adama Mickiewicza. Powszechnie utwór ten uznany jest za polską epopeje narodową. Jednak rzadko kiedy wiemy co zadecydowało o tym, że utwór ten jest uznany za epos. Wypracowanie zawiera 425 słów.

Wyświetl

Bohater Szekspirowski, Makbet

Odsłon: 40 Ocen: 1  (0 %)

test „Makbet” to jedno z największych dzieł Szekspira.  Autor w utworze prezentuje sylwetkę głównego bohatera, który z walecznego i odważnego rycerza, stał się człowiekiem pozbawionym wszelkich zasad moralnych i etycznych. Wypracowanie zawiera 546 słów.

Wyświetl

Bohater Potopu – Andrzej Kmicic.

Odsłon: 77 Ocen: 0 

test „Potop” dzieł pióra Henryka Sienkiewicza. Utwór ten jest jedną z trzech części Trylogii literata. W lekturze główną, kluczową postacią jest młody chorąży orszański, Andrzej Kmicic, który później przybiera nazwisko Babinicz. Wypracowanie zawiera 510 słów.

Wyświetl

Bohater tragiczny, Edyp

Odsłon: 27 Ocen: 0 

test „Król Edyp” to znane dzieło Sofoklesa. Autor w tragedii przedstawia nam postać głównego bohatera, króla Edypa, a także jego losy, które poznajemy z relacji samego bohatera, jak i jego otoczenia. Edyp jest postacią jedna z najbardziej znanych postaci tragicznych światowej literatury. Wypracowanie zawiera 470 słów.

Wyświetl

Bohater utworu Słowackiego, Kordian

Odsłon: 55 Ocen: 0 

test „Kordian” to jeden z najbardziej znanych utworów Juliusza Słowackiego.  Literat w dramacie ukazuje obraz centralnej postaci utworu, czyli tytułowego Kordiana. Już samo imię bohatera ukazuje osobowość postaci. Kordian, czyli „ człowiek serca” wskazuje na emocjonalność postaci. Wypracowanie zawiera 499 słów.

Wyświetl

Charakterystyka żony Makbeta Lady Makbet

Odsłon: 81 Ocen: 4  (75 %)

test W dziele pióra Szekspira pt. „ Makbet” odnajdujemy kreacje nie tylko tytułowej postaci, czyli Makbeta, ale również jego żony. Lady Makbet jest jedna z najciekawszych i najokrutniejszych postaci kobiecych literatury światowej. Wypracowanie zawiera 465 słów.

Wyświetl

Jacek Soplica i Andrzej Kmicic- porównanie bohaterów.

Odsłon: 266 Ocen: 4  (100 %)

test Andrzej Kmicic jest centralną postacią utworu „Potop” Henryka Sienkiewicza, Jacek Soplica natomiast to jedna z czołowych kreacji Adama Mickiewicza w „ Panu Tadeuszu”. Bohaterowie pomimo tego, iż zostali napisani przez dwóch różnych artystów posiadają kilka cech wspólnych.

Wyświetl

Soplicowo jako arkadia

Odsłon: 102 Ocen: 0 

test „Pan Tadeusz” jest jednym z największych dzieł polskiego wieszcza, Adama Mickiewicza. Literat w utworze, znajdującym się na liście pozycji lektur maturalnych, ukazuje czytelnikowi malowniczy obraz Soplicowa, gdzie ludzie są szczęśliwi i żyje im się dostatnio.

Wyświetl

Tomasz Judym charakterystyka bohatera

Odsłon: 225 Ocen: 5  (0 %)

test „Ludzie bezdomni” to jedno z największych dzieł polskiego pisarza Stefana Żeromskiego. Literat w powieści porusza wiele istotnych i ważnych wątków. Jednym z najważniejszych tematów prezentowanych przez Żeromskiego są losy głównego bohatera, czyli Tomasza Judyma, przedstawiciela inteligencji Młodej Polski.

Wyświetl

Epoka Średniowiecze, cechy charakterystyka

Odsłon: 15326 Ocen: 18  (50 %)

test Sprawdź co wiesz o tej Epoce. Czym charakteryzowało się Średniowiecze. Jakie gatunki literatury średniowiecznej wyróżniamy. Powtórz najważniejsze wiadomości, przygotuj się do sprawdzianu. Test składa się z 15 pytań.

Więcej

Antyk, charakterystyka epoki starożytnej

Odsłon: 24541 Ocen: 42  (40 %)

test Test sprawdzający wiedzę na temat Antyku. Czym się charakteryzował? Jakie były główne myśli filozoficzne? Jakie znasz arcydzieła literatury antycznej? Którzy twórcy reprezentowali sztukę starożytną? Test składa się z 15 pytań.

Więcej

Renesans – cechy epoki, poglądy, dzieła

Odsłon: 22978 Ocen: 48  (31 %)

test Test sprawdzian na temat Renesansu, epoki wszechstronnych odkryć, nowych poglądów i ideałów. Poznaj charakterystyczne cechy epoki renesansowej. Przygotuj się do sprawdzianu. Rozwiąż test składający się z 15 pytań.

Więcej

Barok charakterystyka epoki

Odsłon: 13805 Ocen: 20  (40 %)

test Test - sprawdzian z języka polskiego na temat epoki barokowej w Polsce i Europie, na przykładzie wybranych utworów literackich. Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian. Test zawiera 16 pytań.

Więcej

Oświecenie – charakterystyka epoki

Odsłon: 26147 Ocen: 106  (21 %)

test Test sprawdzian na temat epoki Oświecenia, wieku rozumu, powrotu do ideałów klasycznych. Poznaj charakterystyczne cechy epoki Oświecenia. Przygotuj się do sprawdzianu z języka polskiego. Rozwiąż test składający się z 16 pytań.

Więcej

Romantyzm – charakterystyka epoki

Odsłon: 12254 Ocen: 12  (100 %)

test Test - sprawdzian z epoki Romantyzmu, okresu przeciwstawiającego się klasycyzmowi i racjonalizmowi. Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Test zawiera 16 pytań.

Więcej

Młoda polska – charakterystyka epoki

Odsłon: 31330 Ocen: 69  (48 %)

test Test sprawdzający wiedzę na temat epoki Młodej Polski. Jakie były główne myśli filozoficzne? Jakie znasz utwory literackie okresu Młodej Polski? Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Test składa się z 16 pytań.

Więcej

Dwudziestolecie międzywojenne – charakterystyka epoki

Odsłon: 32941 Ocen: 58  (60 %)

test Test sprawdzający wiedzę na temat epoki Dwudziestolecia międzywojennego. Główne myśli filozoficzne. Literatura okresu międzywojennego. Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Test składa się z 16 pytań.

Więcej

Polska literatura współczesna po 1939 – charakterystyka

Odsłon: 20505 Ocen: 40  (58 %)

test Test - sprawdzian na temat polskiej literatury współczesnej po 1939 roku. Podział literatury na okresy. Literatura okresu wojny i okupacji. Rozwiąż test i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Test składa się z 16 pytań.

Więcej

Test z lektury "Potop" Henryka Sienkiewicza

Odsłon: 53641 Ocen: 171  (61 %)

test Test, który zweryfikuje Twoją wiedzę na temat lektury "Potop" Henryka Sienkiewicza. Sprawdź czy umiesz już wszystko na zbliżający się sprawdzian z języka polskiego. Test zawiera 16 pytań dotyczących lektury.

Więcej

Test z lektury "Dziady" cz. III Adama Mickiewicza

Odsłon: 70134 Ocen: 199  (42 %)

test Sprawdź czy jesteś przygotowany na najbliższy sprawdzian z języka polskiego. Rozwiąż test z lektury "Dziady" cz. III Adama Mickiewicza i miej pewność, że ściąga nie jest Ci potrzebna.

Więcej

"Pan Tadeusz" Adam Mickiewicz, test z lektury

Odsłon: 31445 Ocen: 63  (35 %)

test Test, który zweryfikuje Twoją wiedzę na temat lektury "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Sprawdź czy umiesz już wszystko na zbliżający sie sprawdzian z języka polskiego. Test zawiera 15 pytań dotyczących lektury.

Więcej

"Lalka" Bolesław Prus - test z lektury

Odsłon: 53602 Ocen: 134  (46 %)

test Sprawdź czy jesteś przygotowany na najbliższy sprawdzian z języka polskiego. Rozwiąż test z lektury „Lalka” Bolesława Prusa i miej pewność, że ściąga nie jest Ci potrzebna.

Więcej

„Przedwiośnie” Stefan Żeromski- test z lektury

Odsłon: 72167 Ocen: 209  (46 %)

test Test, który zweryfikuje Twoją wiedzę na temat lektury „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Sprawdź czy umiesz już wszystko na zbliżający się sprawdzian z języka polskiego. Test zawiera 16 pytań dotyczących lektury.

Więcej

Test z lektury „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall

Odsłon: 46065 Ocen: 112  (50 %)

test Sprawdź czy jesteś przygotowany na najbliższy sprawdzian z języka polskiego. Rozwiąż test z lektury „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall i miej pewność, że ściąga nie jest Ci potrzebna. Test zawiera 14 pytań.

Więcej

Test z Religii ze znajomości Biblii.

Odsłon: 30280 Ocen: 97  (53 %)

test Rozwiąż test z Religii i sprawdź swoją znajomość Biblii na przykładzie opowiadań biblijnych. Powtórz wiadomości i przygotuj się do sprawdzianu z religii. Test składa się z 18 pytań.

Więcej

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie