Analiza wiersza "Nike, która się waha” Zbigniew Herbert

Odsłon: 117 Ocen: 5  (80 %)

test Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Zbigniewa Herberta „Nike, która się waha”. Utwór ten zestawia wizerunek pięknej bogini Nike z obrazem człowieka wyruszającego na wojnę. Dzięki temu autor poruszył motyw romantycznego poświęcenia dla ojczyzny czyli patriotyzmu. Wypracowanie zawiera omówienie budowy wiersza oraz wykaz środków artystycznych użytych przez autora. Całość poparta jest cytatami. Wypracowanie zawiera 303 słowa.

Wyświetl

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie