ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Integracja Europejska – rozwój UE- test

test Test, który zweryfikuje Twoją wiedzę na temat integracji europejskiej (Unii Europejskiej). Sprawdź czy umiesz już wszystko na zbliżający się sprawdzian z wiedzy o społeczeństwie (WOS). Test zawiera 15 pytań dotyczących Unii Europejskiej.
6
20
Loader Ładuję treść

Integracja Europejska to proces pogłębiania wzajemnych powiązań państw w różnych dziedzinach życia. UE zalicza się do pełnej integracji gospodarczej, bowiem polityka gospodarcza jej członków jest ujednolicona i powołany jest organ ponadnarodowy, którego decyzje obowiązują wszystkich.

Po II Wojnie światowej powstały trzy koncepcje integracji europejskiej. Pierwsza to koncepcja konfederacyjna, która zakładała współpracę rządów bez tworzenia ponadnarodowych organów wspólnotowych. Koncepcję te popierał Charles de Gaulle. Druga to koncepcja unionistyczna popierana przez Clementa Attlee, zakładająca ograniczenie integracji europejskiej do współdziałania między rządami suwerennych państw. Trzecia koncepcja- ta właściwa- wybrana przez Winstona Churchilla i Konrada Adenauera to koncepcja federacyjna, polegająca na zastąpieniu narodowych struktur ponadnarodowymi organami federacyjnymi.Sprawdź czy znasz:Data (rok) Traktatu AmsterdamskiegoData (rok) Traktatu w MaastrichtData (rok) przystąpienia Grecji do Unii EuropejskiejData (rok) przystąpienia Szwecji do Unii EuropejskiejSiedziba Komisji europejskiej znajduje się w (podaj nazwę miasta)Test na temat integracji europejskiej (Unia Europejska). Przypomnij sobie najważniejsze informacje z Unii Europejskiej i przygotuj się na sprawdzian z wiedzy o społeczeństwie (WOS). Rozwiąż test, składający się z 15 pytań.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie