ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Samorząd terytorialny- test

test Przygotuj się do sprawdzianu z wiedzy o społeczeństwie (WOS). Rozwiąż test na temat samorządu terytorialnego upewnij się, że jesteś bardzo dobrze przygotowany do sprawdzianu z wiedzy o społeczeństwie (WOS) pt. samorząd terytorialny.
30
37
Loader Ładuję treść

Samorząd to forma organizacji wyodrębnionej grupy społecznej, która może decydować o sprawach dla niej istotnych, bezpośrednio lub za pomocą wybranych przedstawicieli. Istnieją samorządy specjalne- gospodarcze lub zawodowe, oraz terytorialne- do których przynależność nabywa się wraz z zamieszkaniem na danym terenie. W Polsce wyróżniamy samorząd gminny, samorząd powiatowy oraz samorząd wojewódzki. Posiadają one osobowość prawną. Każdy z nich odpowiada za specjalnie określone zadania, z których musi się wywiązywać. Zadania te realizują na podstawie założeń budżetu.Sprawdź czy wiesz: Ile województw jest w Polsce? Kto zajmuje się usuwaniem odpadów niebezpiecznych?Kto rejestruje pojazdy i wydaje prawa jazdy? Kto zajmuje się specjalistycznym poradnictwem w zakresie pomocy społecznej?Organ uchwałodawczo-kontrolny w gminie to? Organ władzy wykonawczej w powiecie to?Test na temat samorządu terytorialnego. Przygotuj się na sprawdzian z wiedzy o społeczeństwie. Rozwiąż test, składający się z 15 pytań i zweryfikuj swoją wiedzę w temacie „samorząd terytorialny”.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie