ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Test ze znajomości ustroju Rzeczpospolitej Polskiej

test Test, który zweryfikuje Twoją wiedzę na temat „Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej i organy rządzące”. Sprawdź czy umiesz już wszystko na zbliżający się sprawdzian z wiedzy o społeczeństwie (WOS). Test zawiera 15 pytań dotyczących tematu.
74
68
Loader Ładuję treść

Konstytucja, jako akt normatywny państwa opisuje zasady rządzenia nim oraz funkcje poszczególnych organów. Poznany tam również zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu, zasady działania Marszałka i Wicemarszałków, a przede wszystkim prezydenta. Dowiemy się także, co to jest Rada Ministrów, Zgromadzenie Narodowe oraz Prezydium Sejmu. To ona ustala podział organów sądowniczych, ich dwuinstancyjność. Mówi też, kto to jest prokuratura, Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Sprawdź czy wiesz: Kto wchodzi w skład Rady Gabinetowej? Ile minimum lat musi mieć kandydat na prezydenta? Jakimi ułamkami wyrażona jest większość kwalifikowana?Kto sądzi prezydenta za naruszenie konstytucji?Uprawnienia zwykłe prezydenta wymagają kontrasygnaty. Co natomiast jej nie potrzebuje? Test na temat ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. Przypomnij sobie najważniejsze informacje z lekcji i przygotuj się na sprawdzian z wiedzy o społeczeństwie (WOS). Rozwiąż test, składający się z 15 pytań.

Tagi: testy liceum


«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie