ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Test angielskie czasy - Future Perfect i Future Perfect Continuous

test Jest to test sprawdzający znajomość czasów gramatycznych Future Perfect i Future Perfect Continuous. Zawiera on pytania z zakresu użycia obu czasów w zdaniach twierdzących, przeczeniach oraz pytaniach.
4
3
Loader Ładuję treść

Future Perfect

Czasownikiem posiłkowym w czasie Future Perfect jest 'will' natomiast czasownik główny przybiera postać imiesłowu biernego.

Czas Future Perfect służy do wyrażenia czynności, która zostanie zakończona przed danym momentem w czasie przyszłym. Moment ten jest na ogół zdefiniowany przy pomocy wyrażenia z przyimkiem 'by' np. By tomorrow, I will have read all the books in library.

Future Perfect Continuous

Czas Future Perfect Continuous składa się z operatora 'will' formy ciągłej Perfect - 'have been' oraz czasownika głównego z końcówką '-ing'. Czas ten służy do wyrażenia czynności , która do określonego momentu w przyszłości trwać będzie przez zdefiniowaną długość czasu.

Podobnie jak w czasie Future Perfect wyrażenie czasowe wprowadzane jest po przyimku 'by' np. By next week, I will have been working for the company for ten years.

W czasie Future Perfect Continuous nie używa się czasowników, które nie występują normalnie we formie ciągłej. Chcąc określić ile razy dana czynność zostanie powtórzona do danego momentu w przyszłości, należy użyc czasu Future Perfect nie Future Perfect Continuous, np. By March, I will have four logo designs for the company.


Test - hit tygodnia
Reklama.
Najnowszy test.
Najnowszy test
Krótki test sprawdzający wiedzę na temat słowników w języku Python. Wszystkie pytania dotyczą Pythona w wersji 3. Więcej

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie