ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Konstrukcja 'Wish - if only'

test Jest to test sprawdzający znajomość konstrukcji gramatycznej 'if only'. Zawiera on pytania z zakresu użycia czasu w zdaniach twierdzących, przeczeniach oraz pytaniach. Test układany jest przez nauczyciela języka angielskiego!
10
6
Loader Ładuję treść

Zdanie wyrażające życzenie przy pomocy czasownika 'wish' można zastąpić konstrukcją 'if only'. 'If only + Past Simple' podobnie jak 'wish + Past Simple' wyraża życzenie odnoszące się do teraźniejszości np. I wish Steve earned more = If only Steve earned more.

'If only + Past Perfect' podobnie jak 'wish + Past Perfect' wyraża życzenie odnoszące się do czasu przeszłego np. I wish I hadn't lost my job. = If only I hadn't lost my job.

Konstrukcja 'if only + would' wyraża to samo znaczenie, co 'wish + would' np. If only Marta wouldn't eat so much. 'If only' może wystąpić z czasem Present Simple lub Future Simple wyrażając nadzieję, iż dana czynność zostanie wykonana np. If only it stops snowing so heavily.


Test - hit tygodnia
Reklama.
Najnowszy test.
Najnowszy test
Krótki test sprawdzający wiedzę na temat słowników w języku Python. Wszystkie pytania dotyczą Pythona w wersji 3. Więcej

«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie