ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Konstrukcja 'had better'.

test Jest to test sprawdzający znajomość konstrukcji gramatycznej 'had better'. Zawiera on pytania z zakresu użycia czasu w zdaniach twierdzących, przeczeniach oraz pytaniach. Test układany jest przez nauczyciela języka angielskiego!
1
1
Loader Ładuję treść

Konstrukcja 'had better + bezokolicznik' bez partykuły 'to' służy do wyrażenia sugestii lub rady. Jej odpowiednikiem w polskim znaczeniu jest 'lepiej będzie jeśli'. Forma 'had better' występuje w jednakowej postaci przy każdej osobie, a swym znaczeniem odwołuje się do teraźniejszości lub przyszłości, np. Steve had better get down to work.

Zaprzeczenie konstrukcji 'had better' tworzy się przy użyciu słowa 'not' przed bezokolicznikiem czasownika, np. She had better not eat the apples.

Forma pytająca tworzona przez inwersję czasownika posiłkowego 'had' występuje stosunkowo rzadko, za wyjątkiem pytania przeczącego, które używane jest jako forma sugestii lub rady, np. Hadn't she better take off the wet shoes?«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie