ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Reformacja w Polsce, test

test Test z historii dotyczy Reformacji w Polsce, jej twórców oraz przebiegu, a także skutków, jakie ona miała dla kraju i sąsiadów z Europy. Rozwiąż test zawierający 15 pytań i przygotuj się do lekcji.
13
5
Loader Ładuję treść

Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się do sprawdzianu lub odpowiedzi ustnej z historii z materiału dotyczącego Reformacji w Polsce. Rozwiązując poniższy test, sprawdzisz w jakim stopniu opanowałeś zdobyte na lekcji wiadomości, a także czy są one wystarczające do zbliżającego się sprawdzianu.

W Polsce najliczniejszą grupę wyznaniową stanowili katolicy. Jednak to nie przeszkodziło w rozwijaniu się reformacji i w tym kraju. Było to związane ze ścisłymi związkami, jakie łączyły Polskę z krajami zachodu: Niemcami i Francją oraz Włochami. Hasła luteranów czy kalwinistów napływały zewsząd. Polska jako kraj wyjątkowo religijny oferował schronienie i normalne życie dla różnowierców. Nie było bowiem prześladowań wyznaniowych a innowierców nie palono na stosie, nie zmuszano również do zmiany wyznania.

Przykładowe pytania zawarte w teście:

Kto w Polsce stanowił najliczniejszą grupę wyznaniową?

Do którego regionu Polski najszybciej dotarły hasła luteranów?

Który król przyznał miastom pruskim prawo do swobodnego wyznawania religii?

Dlaczego luteranizm w Polsce rozwijał się tak szybko?

Które treści kalwinizmu skłaniały szlachtę ku temu wyznaniu?

W jakich regionach kalwinizm rozwijał się najlepiej?«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie