ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Popiełuszko Człowiek Błogosławiony

test Test na temat życia i działalności Ks. Jerzego Popiełuszki. W homiliach głosił prawo do życia w wolności i sprawiedliwości, protestował przeciw aktom bezprawia i przemocy. Zginął tragicznie. Test zawiera 15pytań.
26
8
Loader Ładuję treść

Test na temat życia i działalności Ks. Jerzego Popiełuszki. Duszpasterz. Człowiek wielkiej wiary i odwagi. W homiliach głosił prawo do życia w wolności i sprawiedliwości, protestował przeciw aktom bezprawia i przemocy. Sprawdź co wiesz o działalności patrityczno – religijnej Ks. Popiełuszki.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Duszpasterz. Był związany ze środowiskiem robotniczym, wspierał działaczy “Solidarności”. Organizował msze, udzielał ślubów, sakramenów chrztu. Organizował liczne działania charytatywne. Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczył w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Od 28 lutego 1982 r. celebrował Msze Św. za Ojczyznę i wygłaszał kazania patriotyczno – religijne. Swoją działalność duszpasterską i nauczanie opierał na przesłaniu: ”Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Działalność Księdza Jerzego sprawiła, że stał się On celem niewybrednych ataków władz. Uprowadzony i zamordowany w październiku 1984 roku.

W którym roku urodził się Jerzy Popiełuszko?

W którym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego?

W którym roku otrzymał Święcenia Kapłańskie?

Jaki otrzymał przydomek za swoją działalność?

W którym roku został zamordowany?

Kiedy odbyła się Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki?

Rozwiąż test i sprawdź swoją znajomość historii życia ks. Popiełuszki. Test sprawdzian z religii i wiedzy o polskim kościele składa się z 15 pytań.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie