ktotopotrafi.pl Wypracowania i lektury

Romantyzm – charakterystyka epoki

test Test - sprawdzian z epoki Romantyzmu, okresu przeciwstawiającego się klasycyzmowi i racjonalizmowi. Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. Test zawiera 16 pytań.
12
0
Loader Ładuję treść

Test - sprawdzian na temat epoki Romantyzmu. Powtórz najważniejsze wiadomości i przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego. W czasie romantyzmu powstawały literatury narodowe, sięgające do rodzinnych korzeni i podejmujące lokalne tematy. Wiek XIX był wiekiem romantycznej wiary w uczucie, wyobraźnię, zjawy, duchy, bunt i spisek. Romantyzm odznaczał się zamiłowaniem egzotyki i przeszłości oraz zwrotem ku ludowości (folkloru). W literaturze romantycznej na czołowe miejsce wysunęła się poezja, a proza zeszła na dalszy plan. Romantyczni bohaterowie uważali, ze najskuteczniejszym sposobem służenia narodowi jest bezgraniczne poświęcenie mu całej osobowości i oddanie własnego życia. Ramy czasowe romantyzmu. Najwybitniejsi twórcy romantyczni. Utwory literackie powstałe w dobie Romantyzmu.

Rozwiąż test, przygotuj się na sprawdzian z języka polskiego (technikum, liceum), przekonaj się czy znasz odpowiedzi na powyższe i inne pytania. Test zawiera 16 pytań.«
Proszę czekać
Zapamiętaj mnie